Hollands Kroon

Hollands Kroon in gesprek over opvang asielzoekers in Van der Valk Hotel Wieringermeer

Advertentie:

Wieringerwerf – Het gerucht ging al even en dat vindt de gemeente Hollands Kroon naar eigen zeggen heel vervelend, maar het gerucht is wel waar: er worden zeer waarschijnlijk asielzoekers opgevangen in Van der Valk Hotel Wieringermeer.

De gemeente Hollands Kroon is, net als vier andere gemeenten in Noord-Holland, door het Rijk en COA dringend verzocht om mee te werken aan de versnelde opvang van 100 asielzoekers. Door een landelijke samenwerking tussen het COA en Van der Valk Hotels is hiervoor Hotel Wieringermeer in beeld gekomen. “Door de inwerkingtreding van de Spreidingswet en de enorme druk op opvanglocaties in Nederland staan wij open voor dit dringende verzoek”, zo laat het college weten. “Wij vinden dat ieder mens een dak boven het hoofd verdient. Wel hebben wij aangegeven dat er goede afspraken gemaakt moeten worden. Onder meer over maximale duur van deze tijdelijke opvang en waar de mensen daarna opgevangen gaan worden. Op dit moment worden hier de gesprekken met het COA en hotel Van der Valk over gevoerd.”

Onlangs is de Spreidingswet in werking getreden. Die verplicht alle gemeenten in Nederland om opvang te bieden aan mensen die in Nederland om bescherming vragen. Als onderdeel van deze verplichting staat de gemeente Hollands Kroon open om medewerking te verlenen aan het opzetten van de opvang in het hotel. “De honderd opvangplekken die hiermee beschikbaar komen, zijn de eerste van de 279 opvangplekken die wij verplicht moeten aanbieden”, meldt het college.

Bijeenkomst
Op dit moment is de gemeente in overleg met het hotel en het COA om informatie te verzamelen en om inzichtelijk te maken wanneer er wat gaat gebeuren. “Dit alles willen wij gezamenlijk met bewoners delen tijdens een informatiebijeenkomst.” De datum voor deze bijeenkomst moet nog worden vastgesteld, maar volgens de gemeente is het streven dit zo snel als mogelijk te doen. De gemeente zegt te begrijpen dat inwoners nu al vragen of zorgen hebben. Die kunnen ze kwijt via opvang@hollandskroon.nl. Tijdens de informatieavond staan medewerkers iedereen persoonlijk te woord.

Toon meer

Ronald Boutkan

Ronald Boutkan is werkzaam als hoofdredacteur / algemeen directeur van Regio Noordkop. Ook presenteert hij Ron & Geer, Hollands Glorie en werkt hij mee aan De Week op Zaterdag, allen radioprogramma's van Regio Noordkop. Ronald woont in Den Helder en is bereikbaar via ronald@regionoordkop.nl of telefonisch via 0643436070.

4 reacties

 1. Gemeenten dienen tegen de regering Stuff It te zeggen. Stuur die asielzoekers terug !!’

 2. Onze kinderen in de kou laten staan maar vluchtelingen mogen in luxe hotels verblijven. Eigen volk eerst

  1. Ja, en je kunt er helemaal niets tegen doen “Ze” blijven maar komen in Luilekkerland….. Nederland geheten totdat wij weg moeten en Ze hier de Dienst helemaal uitmaken…Lang Leven Europa!!

 3. Er zijn al vrij lang geen nieuwe initiatieven aan de horizon verschenen die betrekking hebben op ´het probleem´ van immigratie. Al decennialang staat de bevolking recht tegenover elkaar wanneer dit onderwerp wordt aangesneden. De autochtonen (dat is een ooit door centrumlinks verzonnen en later weer verworpen woord) oordelen zonder nadenken over elkaars positie omtrent dit onderwerp. Zo gaat dat wanneer het om vermoedde, vreemde ´inmenging´ van buitenaf gaat. ´Of je bent voor ons, of je bent tegen ons´, het gaat een beetje zoals dat in oorlogstijd verloopt. Het ´recht tegenover elkaar staan´ van bevolkingsgroepen handhaaft echter ook een relatief veilige status quo voor ons bestuur die, dat moet ook gezegd, twee uiterste kanten heeft: vanuit bestuurlijk oogpunt is de tweedeling aan de ene kant handig, het leidt immers de aandacht af van specifiek slecht evoluerend beleid, echter, aan de andere kant verstart het vanzelfsprekend het bestuurlijk handelen uit angst voor ophef.
  Het misbruik van onze immigratiewetten zou via de laatste aangenomen Europese immigratiewet voorlopig redelijk ingeperkt kunnen gaan blijken. Nu lijkt mij dan eindelijk toch ook de tijd rijp om eens vaart met een nieuw beleid te gaan maken. Denk daarbij dan aan: kennismigratie, het gestuurd aantrekken van vakmensen in de verschillende dienstensectoren, een innovatief aanbieden van arbeidscontracten voor beperkte tijd, bijvoorbeeld van 1 tot 5 jaar, op de mondiale arbeidsmarkt en wel met behoud van de eigen nationaliteit en een terugkeerverplichting voor welke van overheidswege via een belastingmaatregel geld uit het loon gereserveerd kan worden, een onderzoek naar de haalbaarheid van een ongelimiteerde vluchtelingenstatus maar ook met een uiteindelijke terugkeerverplichting, enz. enz.
  Maar dan toch nog ook maar even het volgende: iets dat betrekking heeft op de tenenkrommende, ongenuanceerde, witte ´Luilekkerland´ en ´Onze kindjes in de kou´ reacties.
  Mijn witte oude vader werd in zijn laatste levensfase in de Noordkop verzorgd en gewassen door een Papoea die nauwelijks Nederlands sprak en 4 koppen kleiner dan hij was. Liefdevol en zacht bewerkte zij hem, zij streelde zijn geest en zijn afgetakelde lichaam, en zij ́sprak ́ hem zelfs, en wel via haar tedere, kozende, donkerzwart, gerimpelde handen die om zijn lichaam immer in beweging waren. En ja, ook als ´alles onder de poep´ zat, en ik zelf vanwege de stank nauwelijks nog in zijn piepkleine kamertje kon blijven verkeren, zelfs dan sloot zij zichzelf met hem op in een nog piepkleiner badkamertje om hem daar weer fris en toonbaar te maken. Mijn witte moeder daarentegen zat op een andere afdeling en zij zat opgescheept met een handvol ´Hollandse witte dames´ , dames die, dat constateerde ik wat teruggetrokken opgesteld in eigen persoon tijdens veelvuldig door mij afgelegde bezoekjes meerdere malen, walgelijk ver over ´de beschaafde schreef´ gingen. En altijd wanneer zij zich onbespied waanden. Het waren dames die dachten precies te weten hoe Luilekkerland in elkaar stak, het geboorterecht leek hen bovendien een oneindig, onaantastbaar en exclusief recht. Mijn eigen conclusie als spierwitte man is dan toch echt; ́geef mij later maar een Papoea, je weet maar nooit´… Je zal tenslotte door het lot maar in datzelfde verpleeghuis terechtkomen. Oh ja, en over de bijzondere rol en verdiensten van ´de al evenzo bleekwitte Valkjes en hun sociale netwerken ́ aan al die over het hele land te verdelen en met stroperig anoniem gemeenschap kapitaal overgoten migratiestromen naar hun hotelketen wellicht later nog wat meer.

Wellicht ook interessant

Back to top button