Den Helder

SBCE: stadhuis in 66 niet mogelijk dankzij eerdere gerechtelijke uitspraken

Advertentie:

Den Helder – Het bestuur van de Stichting Behoud Cultureel Erfgoed Den Helder (SBCE) is op interessante jurisprudentie van de rechtbank in Alkmaar gestuit. De rechterlijke uitspraken zijn zodanig dat het volgens SBCE onmogelijk is het stadhuis in gebouw 66 op het Willemsoordcomplex te vestigen, zonder het rechtsgelijkheidsbeginsel geweld aan te doen.

De gevonden jurisprudentie heeft betrekking op twee rechtszaken, gevoerd in 2010 en 2011. Beide betroffen een geschil tussen Kaap Helder BV en Willemsoord BV over het gebruik van gebouw 66, de voormalige mastenmakersloods uit 1825. Kaap Helder wilde toentertijd in gebouw 66 een supermarkt en een nautische detailhandel vestigen. Hiervoor waren aanpassingen aan de indeling van het gebouw noodzakelijk. Het geschil dat hierover ontstond, leidde tot twee rechtszaken aangespannen door Kaap Helder tegen de gemeentelijke Willemsoord BV, die vanwege de monumentale status van het pand geen enkele verandering in gebouw 66 duldde.

SBCE-voorzitter Paul Schaap zegt over de uitspraak van de rechter: “Deze was klip en klaar. De rechter stelde in de eerste zaak dat gebouw 66 een monumentaal pand is dat alleen mag worden gebruikt zonder dat ingrijpende voorzieningen worden getroffen. In de tweede rechtszaak tussen beide partijen voegde de rechter hier nog aan toe dat de huurder niets aan de buitenkant, de binnenwanden of de houtbouw mag bevestigen en dat de huurder rekening moet houden met de monumentale status van gebouw 66. De gemeente was toen al bezig met de voorbereidingen voor een bestemmingsplan waarin gebouw 66 een nautische bestemming zou krijgen.”

Ongelijke behandeling
De gerechtelijke uitspraken bevestigen het SBCE-standpunt dat Willemsoord BV als gemeentelijk verhuurbedrijf richting private partijen wijzigingen van gebouw 66 niet heeft toegestaan vanwege de monumentale status. Schaap vervolgt: “Nu de gemeente Den Helder zich zelf in gebouw 66 wil vestigen en daarbij van het monumentale pand het grootste deel van het dak wil vervangen, plafonds wil aanbrengen en extra ramen gaat plaatsen, lijken voorgaande strenge regels ineens niet meer te gelden. Dat wijst op een ongelijke behandeling van private en publieke partijen. Kortom, hier is sprake van rechtsongelijkheid en dat kan en mag niet in een rechtstaat als de onze. Daarom is in mijn ogen vestiging van het stadhuis in gebouw 66 onmogelijk.”

Rijksmonument gebouw 66 is in de jaren negentig van de vorige eeuw voor miljoenen gerestaureerd en uniek in Europa met zijn door standvinken gedragen dakconstructie.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button