Hollands KroonPolitiek

Openbare fractievergadering CDA Hollands Kroon

Advertentie:

Hollands Kroon – De fractie van CDA Hollands Kroon vergadert op woensdag 19 mei om 20.00 uur. De vergadering vindt digitaal plaats.

Indien geïnteresseerden aan het overleg willen deelnemen, is het verzoek dit tijdig te melden bij de secretaris van de fractie via janwillemvanderklugt@hollandskroon.nl of telefonisch 06-51541700. Zij ontvangen dan van hem een digitale uitnodiging.

In de fractievergadering wordt de agenda voor de raadsvergadering van 27 mei besproken. Op het moment van het uitgaan van dit bericht is de raadsagenda nog niet bekend. Deze komt tijdig met de stukken op de website van de gemeente te staan. Naar verwachting komen onder andere het groenstructuurplan en het bestemmingsplan Uitbreiding Agriport A7 deelgebied 1 (datacenter) aan de orde.

Ook als geïnteresseerden met de fractie over andere onderwerpen willen spreken zijn zij van harte welkom. Voor wijze van aanmelden, zie hiervoor. Deelnemers kunnen uiteraard ook op andere wijze onderwerpen bij de fractie onder de aandacht brengen.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button