Hollands KroonNoord-HollandPolitiek

Provinciale statenleden onzeker over eigen invloed op datacenters

Adverentie

Noord-Holland – Leden van de Provinciale Staten konden maandagmiddag tijdens een bijeenkomst input leveren aan het bestuur voor de toekomstige datacenterstrategie. De nieuwe strategie zal na de zomer worden vastgesteld en gepresenteerd.

Veel statenleden gaven aan dat er gekeken moet worden naar de duurzaamheid van datacenters. Het hergebruik van restwarmte, het gebruik van de daken voor zonnepanelen en de opvang van regenwater voor koeling zijn allen mogelijkheden waar in de toekomst verder gebruik van moet worden gemaakt. Daarnaast moet volgens een aantal statenleden de vestiging van datacenters nu afgeremd worden en moet het bestuur alvast kijken naar een exit-strategie.

Na het opperen van de verschillende ideeën volgde al snel de vraag: Wat is hierin dan de rol van de provincie en welke eisen kunnen er gesteld worden? Er lijkt in de besluitvorming namelijk enerzijds sprake te zijn van een gat en anderzijds van een overlap in het bevoegd gezag. Op sommige punten, zo stellen de statenleden, mag zowel de provincie als de gemeente beslissen, maar op andere punten is onduidelijk of er wel eisen gesteld kunnen worden door de overheid. Het is daarom noodzakelijk dat er eerst een uitgebreide analyse komt over wie nou wat mag beslissen.

Gedeputeerde Ilse Zaal gaf aan alle input mee te nemen en zich ook te buigen over de kwestie omtrent de beslissingsbevoegdheid. De provincie kan volgens haar voornamelijk invloed uit oefenen in het ruimtelijke spoor en eisen stellen over de locaties waar datacenters geplaatst mogen worden en de landschappelijke inpassing. Ook zal er verder worden gekeken naar de mogelijkheden voor de provincie in de privaatrechtelijke sfeer. Los van waar zij daadwerkelijk mag beslissen heeft de provincie volgens haar ook een stimulerende rol. Zij kan gemeenten bijstaan en informeren ten behoeve van een duurzame datacenter sector. Volgens haar staan ondernemers hier zelf ook voor open en zijn zij hier al positief mee bezig.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos is werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. E-mail: stijn@regionoordkop.nl

Wellicht ook interessant

Back to top button