Den Helder

Steeds meer toeristen in Den Helder, verdienmodel voor de gemeente

Advertentie:

Den Helder – De gemeente Den Helder wil meer bezoekers aantrekken, deze langer vasthouden en daarmee de bestedingen laten toenemen. Dat lukt aardig, blijkt uit een onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van de gemeente. Terwijl het aanbod van toerisme door de jaren heen ongewijzigd is gebleven, is de vraag wel toegenomen. Dat levert veel geld op: € 62 miljoen in 2022.

Het onderzoek is uitgevoerd door toeristisch onderzoeksbureau Ginder. Hierbij is een meting gehouden over het jaar 2022 en deze cijfers zijn vergeleken met eerdere onderzoeken over de jaren 2020 en 2018. Ginder concludeert dat het toerisme in de gemeente Den Helder zich in 2022 “meer dan hersteld” heeft van de krimp als gevolg van COVID-19. De totale bestedingen van toerisme en recreatie van € 62 miljoen in 2022 is een stijging van 46 procent ten opzichte van 2020. Ook is dat bedrag ongeveer tien procent hoger dan voor de COVID-19 periode.

Bevindingen
Het totaal aantal dagbezoeken in 2022 was 2.188.900, een stijging van zeventien procent ten opzichte van 2018. Onder dagtoerisme vallen bijvoorbeeld musea, evenementen, strandbezoek, bezienswaardigheden, theater en rondvaarten. De populairste activiteiten zijn strandbezoek en routegebonden recreatie (wandelen en fietsen), met beide meer dan 500.000 bezoeken per jaar. Wat betreft evenementen waren de bezoekersaantallen in 2022 fors hoger (271.600) dan voor die periode (152.000 in 2018).

In de gemeente Den Helder vonden in 2022 circa 819.300 toeristische overnachtingen plaats, exclusief overnachtingen op vaste standplaatsen. In 2020 was dat aantal 566.500 en in 2018 nog minder: 663.300. De bezettingsgraad van hotels, vakantiewoningen en campings was respectievelijk 57, 68 en 22 procent. De hotelbezetting trok aan na de COVID-19 periode, maar de bezetting van de hotels blijft in 2022 achter bij het gemiddelde aan de Nederlandse kust van en behaalt niet het niveau van 2018 (73 procent).

Verder blijkt uit het onderzoek dat een groot deel (71 procent) van de dagbezoekers afkomstig is uit de eigen gemeente of regio. Het aandeel buitenlandse dagbezoekers is twintig procent, waarbij het met name om Duitsers gaat. Van de verblijfsgasten komt daarentegen meer dan de helft uit het buitenland. Bijna zestig procent daarvan komt uit Duitsland en in de bungalowparken is zelfs 71 procent Duits.

Aanbevelingen
Aan het einde van het onderzoeksrapport geeft Ginder een tweetal aanbevelingen voor de gemeente Den Helder. Ten eerste adviseert het onderzoeksbureau het aanbod van dagtoerisme te verbreden. “Dat is tenslotte de basis voor een (langer) verblijf.” Daarnaast vinden de onderzoekers dat de gemeente een extra onderzoek of verdere inventarisatie moet doen naar de vitaliteit van de verblijfsrecreatie. “Er zijn voldoende parken met kwaliteit, maar ook verouderde parken en parken die niet centraal en/of maar deels verhuurd worden”, stelt Ginder.

Toon meer

Lianne Snel

Lianne Snel studeerde politicologie en American Studies aan de Universiteit van Amsterdam. Zij is sinds maart 2023 werkzaam als onderzoeks- en politiek journalist voor zowel Regio Noordkop als Noordkop Centraal. Zij is bereikbaar via lianne@regionoordkop.nl.

3 reacties

  1. Van oorsprong zijn gemeenten service instellingen van en voor burgers. Tot Nederland een verrotte bananenrepubliek werd. Sindsdien zijn gemeenten er alleen nog voor zichzelf en om duurbetaalde baantjes in het leven te roepen voor een beperkt groepje in het Palermo aan het Marsdiep. Gemeenten zijn dus een doel op zich geworden. Desnoods vreten ze hun eigen burgers op, als er maar aan verdiend kan worden. Hier zie je dat weer. Waarom wordt er niet allereerst en met de grootste nadruk diepgaand onderzocht wat de inwoners van Den Helder ervan vinden, als hun Nieuwdiep een stad bomvol massatoerisme wordt? Ik zal het u vertellen; Omdat burgers er niet meer toe doen. Alleen geld telt.

  2. Wat opvallend in de gepresenteerde cijfers is is de zeer lage hotelkamerbezetting van slechts 57%. Met een dergelijk laag kamerbezettingspercentage kun je zelfs nog geen (gedegen) bedrijfsplan opstellen voor een nieuw op te richten toeristisch bedrijf. Ook lijkt me het percentage van 68% voor de vakantiewoningen echt onrealistisch hoog, ik legde mijn oor recent nog te luister bij enkele verhuurders in die sector en ik denk daarom dan ook dat onderzoeksbureau ´Ginder´ zich voornamelijk op ´Landal en de Strandslag´ heeft gericht in haar onderzoek. Dat was begrijpelijkerwijs (en zo zeer waarschijnlijk) praktisch en makkelijk om snel aan betrouwbare cijfers te kunnen komen maar erg realistisch, wanneer het bureau in haar eindconclusies immers over de héle toeristische sector spreekt, is het zeker niet. Tevens wordt er in het rapport gesproken van ´herstel na Covid´ en dat is ook al een opvallend ´detail´ en wel omdat de binnenlandse recreatie in vrijwel het hele land juist toenam in die tijd. Dit laatste gegeven duidt toch echt op een flink zwakkere Noordkop-positie in de toeristische sector en een onmiskenbaar te optimistische ´Ginder´visie. Er zitten wat mij betreft op het eerste gezicht daarom dan ook echt teveel ´gaten´ in de conclusies van dit onderzoeksbureau. Gedane gevolgtrekkingen waar vragen over beantwoord zouden moeten gaan worden. Niet de kwantiteit (lees; de gemeentelijke inkomstenbron) zou opgeschroefd moeten worden maar aan de hand van dit rapport zou de goede lezer juist eerder de kwaliteit (lees infrastructurele en natuurgerelateerde investeringen) willen gaan opdrijven om een bedrijfsmatig verantwoorde toekomst zeker te stellen. Daarvoor draagt de gemeente Den Helder verantwoordelijkheid.

  3. Ik vrees dat wanneer men zich verdiept in de onderzoeksmethode en uitvoering vragen over de representativiteit ontstaan. Jaren geleden heb ik toenmalige wethouder Waltmann eens uitgelegd dat dit toerisme een koloniale economie is waarvan de revenuen maar beperkt naar de Helderse mens gaan. Overigens gaf of had Waltmann geen antwoord.

Wellicht ook interessant

Back to top button