Den HelderMaritiemPolitiek

Negatief resultaat op jaarrekening Port of Den Helder

Advertentie:

Den Helder – De jaarrekening 2019 van havenbedrijf Port of Den Helder sluit met een nadelig resultaat van € 325.000,-. De netto-omzet is in 2019 bijna gehalveerd ten opzichte van 2018. De oorzaak ligt in de achterblijvende verkopen in 2019 en de incidenteel hogere omzet in 2018, als gevolg van de aankoop van Westoever door de gemeente. De reguliere beheeractiviteiten hebben in 2019 naar verhouding normaal gepresteerd.

Het bestuursverslag 2019 van Port of Den Helder is begin mei door de aandeelhouder, gemeente Den Helder, vastgesteld. Het college van B&W heeft eind mei besloten geheimhouding op te leggen op de cijfermatige gegevens van de resultaatontwikkeling van het bestuursverslag van het havenbedrijf.

Een paragraaf bevat bedrijfsgevoelige informatie en op grond van bepaalde artikelen in de Gemeentewet en de Wet openbaarheid van Bestuur legt het college geheimhouding op ten aanzien van de inhoud van de cijfermatige gegevens. De leden van de gemeenteraad hebben wel de mogelijkheid het volledige rapport in te zien. De intentie is de geheimhouding met ingang van 1 januari 2021 op te heffen.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button