Negatief resultaat op jaarrekening Port of Den Helder

Den Helder – De jaarrekening 2019 van havenbedrijf Port of Den Helder sluit met een nadelig resultaat van € 325.000,-. De netto-omzet is in 2019 bijna gehalveerd ten opzichte van 2018. De oorzaak ligt in de achterblijvende verkopen in 2019 en de incidenteel hogere omzet in 2018, als gevolg van de aankoop van Westoever door de gemeente. De reguliere beheeractiviteiten hebben in 2019 naar verhouding normaal gepresteerd.

Het bestuursverslag 2019 van Port of Den Helder is begin mei door de aandeelhouder, gemeente Den Helder, vastgesteld. Het college van B&W heeft eind mei besloten geheimhouding op te leggen op de cijfermatige gegevens van de resultaatontwikkeling van het bestuursverslag van het havenbedrijf.

Een paragraaf bevat bedrijfsgevoelige informatie en op grond van bepaalde artikelen in de Gemeentewet en de Wet openbaarheid van Bestuur legt het college geheimhouding op ten aanzien van de inhoud van de cijfermatige gegevens. De leden van de gemeenteraad hebben wel de mogelijkheid het volledige rapport in te zien. De intentie is de geheimhouding met ingang van 1 januari 2021 op te heffen.

Mobiele versie afsluiten