Hollands KroonPolitiek

Gemeenteraad Hollands Kroon stemt in met jaarrekening 2020

Hollands Kroon – De raadsvergadering van 10 juni stond grotendeels in het teken van de gemeentelijke jaarrekening en de begrotingen van verschillende regiodiensten zoals de Veiligheidsregio en de GGD. Na een korte toelichting door de verschillende portefeuillehouders stemde de gehele raad in met de jaarrekening. Zij het met een aantal kanttekeningen.

Met de jaarrekening legt het college van burgemeester en wethouders verantwoording af aan de raad. Het geeft de gemeenteraad en inwoners inzicht over de resultaten van het afgelopen jaar. Hierin staat waar dat jaar geld aan uit is gegeven. En welke resultaten wel en niet zijn behaald. Ondanks de coronacrisis staat Hollands Kroon dus niet in de rode cijfers. Het rekeningresultaat van 2020 is uitgekomen op een positief saldo van € 5,13 miljoen. In algemene zin heeft de gemeente Hollands Kroon de beoogde resultaten behaald en er blijft, voornamelijk door incidentele meevallers, een ruim saldo over.

De uitgaven in het sociaal domein zijn voor sommige raadsleden wel een zorg. Deze kosten vallen hoog uit en zijn zeer variabel en onvoorspelbaar. Hoewel begrijpelijk, vindt Enno Bijlstra van de VVD dat het hierdoor lastig is om de begroting te volgen. Portefeuillehouder Mary van Gent verzekerde de raad dat de uitgaven in het sociaal domein binnen de begroting passen en nu eenmaal veranderlijk van karakter zijn. Hier is niets aan te doen.

Uit de jaarrekening blijkt tevens dat op het gebied van woningbouw de beoogde resultaten niet worden behaald en dat het vertrouwen in het gemeentebestuur onder de inwoners maar de helft van het landelijk gemiddelde is. Maarten Versluis van D66 noemt dit schrikbarend en concludeert dat er onvoldoende aandacht is voor de verschillende doelstellingen van de gemeente. Het wordt wel gemeten, maar het is onduidelijk hoe dit zal leiden tot verbetering.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos is werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. E-mail: stijn@regionoordkop.nl

Wellicht ook interessant

Back to top button