Den HelderZakelijk

Helderse Uitdaging realiseert 177 matches

Adverentie

Den Helder – De Helderse Uitdaging heeft vorig jaar niet stil gezeten. Ondanks dat het voor iedereen een heel uitdagend jaar was, is met alle inspanningen van matchgroepleden en betrokken ondernemers een prachtig resultaat behaald. “En daar ben niet alleen ik, maar het hele bestuur enorm trots op”, vertelt manager Cyril Kraak enthousiast.

Pieter Kos, wethouder met onder meer werkgelegenheid, participatie, onderwijs en arbeidsmarkt in zijn portefeuille, is trots op wat de Helderse Uitdaging doet: “Ondernemers worden uitgedaagd om hulpvragen van maatschappelijke organisaties op te lossen met menskracht, materialen en kennis. Ze worden op deze manier gestimuleerd hun maatschappelijke betrokkenheid te tonen.”

Mooie uitdagingen realiseren
Cyril: “Met dit jaarverslag laat de Helderse Uitdaging zien dat mensen in Den Helder naar elkaar omkijken. Dat er, toen het nodig was binnen mum van tijd ruim dertig mensen zich aanmeldden om één of meerdere dagen te rijden als bezorger voor Tafeltje Dekje. Maar ook het realiseren van een ‘kletsboetje’ bij Omring was er één om trots op te zijn. Ik ga ze nu ook niet allemaal noemen, ze staan in het verslag!”

De Helderse Uitdaging gaat dit jaar nog vaak van zich laten horen. “We blijven de uitdaging aan gaan om verenigingen en stichtingen verder te helpen in onze mooie Helderse samenleving en we gaan ervoor om in november de Beursvloer Den Helder te organiseren die we vorig jaar moesten afblazen.” De wethouder: “Als er weer meer mag kunnen we ook gelijk vol gas verder. Ik kijk er naar uit, samen met de Helderse Uitdaging!”

Bekijk het jaarverslag op www.helderseuitdaging.nl/jaarverslag.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button