Den HelderPolitiek

Provincie: Huisvesting verblijfsgerechtigden in Den Helder inadequaat, financiën discutabel

Den Helder – De provincie oordeelt in het kader van het jaarlijks interbestuurlijk toezicht dat de gemeente Den Helder onvoldoende zorgt voor de huisvesting van verblijfsgerechtigden. Er is een achterstand over 2020 waardoor de gemeente nog 67 verblijfsgerechtigden dient te huisvesten vóór 1 juli 2021. Ook op het gebied van financiën gaat niet alles goed, al is er volgens de provincie wel toekomstige verbetering te verwachten.

Er was al sprake van een achterstand bij het vestigen van verblijfsgerechtigden. In de tweede helft van 2020 moest Den Helder daarom woonruimte vinden voor 46 statushouders. Deze achterstand is inmiddels dus opgelopen. Gemeenten zijn wettelijk verplicht elk half jaar een aantal verblijfsgerechtigden te huisvesten. De minister van Binnenlandse Zaken bepaalt per gemeente het aantal. Wanneer blijkt dat een gemeente of waterschap nalaat haar wettelijke taken nalaat is er sprake van taakverwaarlozing. In dit geval zal de provincie afspraken maken en in het uiterste geval kan Gedeputeerde Staten het besluit nemen de taken over te nemen op kosten van de gemeente.

Ook op het gebied van financiën is er ruimte voor verbetering: “Wij hebben geconstateerd dat de begroting 2021 niet structureel sluitend is vastgesteld, maar dat de bijhorende meerjarenraming naar ons oordeel vanaf 2022 weer een herstel laat zien”, aldus de provincie. Omdat de financiële positie weer zal herstellen ziet de provincie geen aanleiding om het toezicht aan te scherpen. Wel worden een aantal kritische verbeterpunten genoemd: “Met name noemen wij de risico’s betreffende Port of Den Helder, Willemsoord, Luchthaven Den Helder en de diverse schadeclaims die nog lopen. Daarnaast is op het onderdeel openbare verlichting achterstand geconstateerd.”

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos is werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. E-mail: stijn@regionoordkop.nl

Wellicht ook interessant

3 reacties

  1. Deze constatering doet mij vreemd aan .Volgens dhr Wouters de “schatbewaarder” van de Gemeente Den Helder is alles immers “onder controle “.Is dit niet het keiharde bewijs dat wij burgers keihard worden voorgelogen ?

  2. Ze hieven het glas ,deden een plas ,en alles bleef zoals het was………………………..

  3. Niet alleen voor statushouders is er woningnood… 🙄

Back to top button
%d bloggers liken dit: