Hollands KroonKop van Noord-HollandNieuwsPolitiek

Hollands Kroon akkoord met nieuwe samenwerking Noordkop, wel met kanttekeningen

Advertentie:

Hollands Kroon – De gemeenteraad van Hollands Kroon heeft donderdagavond unaniem ingestemd met de nieuwe samenwerkingsagenda voor de Kop van Noord-Holland. Wel gaf een groot deel van de raad aan dat er onvoldoende concrete doelen en meetbare resultaten in de nieuwe agenda staan. Ook ontstond er enige discussie over de inzichtelijkheid van de resultaten van de Kop Werkt!, het vorige samenwerkingsprogramma.

De Kop Werkt! is sinds 1 januari van dit jaar beëindigd. Het programma was bedoeld voor regionale samenwerking en het stimuleren van de lokale economie. De provincie Noord-Holland droeg hieraan 15 miljoen euro bij, de gemeenten Texel, Den Helder, Schagen en Hollands Kroon allemaal ook tot enkele miljoenen. Die financiering vanuit de provincie stopt en de gemeenten kiezen er bij de nieuwe agenda voor om jaarlijks €3,50 per inwoner te reserveren. Totaal is er zo jaarlijks meer dan een half miljoen euro beschikbaar om regionale ontwikkelingen te bewerkstelligen.

Meerdere vragen
Nu de nieuwe samenwerkingsagenda klaarligt komen eigenlijk twee vragen naar voren: Wat heeft De Kop Werkt! ons eigenlijk opgeleverd en wat willen we in de jaren tot en met 2025 bereiken met deze nieuwe samenwerking? Eigenlijk is er ook nog een derde vraag: Kunnen we de provincie zo ver krijgen dat ze weer willen meebetalen? Op alle vragen wordt op dit moment onvoldoende antwoord gegeven volgens verschillende fracties. CDA’er Patty Laan vroeg zich af wat er nu eigenlijk precies anders is aan de nieuwe doelstellingen. Terecht, want in de agenda staan vrijwel uitsluitend zaken die reeds in gang zijn gezet. Maarten Versluis van D66 had geen moeite met de onderwerpen van de nieuwe samenwerking, maar miste de inbreng van de inwoners in het geheel.

Volgens Enno Bijlstra van de VVD zijn de agendapunten onvoldoende concreet. Omdat de meetbaarheid ontbreekt is het lastig te controleren wat de samenwerking de gemeente precies oplevert. Zelfs bij de Kop Werkt! is nu achteraf nog niet duidelijk wat de economische effecten zijn geweest. Een onderzoek daarnaar is nog niet afgerond vertelt wethouder Theo Meskers. Gebrek aan personele capaciteit zorgt voor uitstel. Kwalijk, vindt partijgenoot Bijlstra, want hoe kan de raad dan geïnformeerd beslissen over een voortzetting van de regionale samenwerking?

Vragen resteren
Volgens Sylvia Buczynski van de PvdA valt het gebrek aan informatie erg mee. Er zijn steeds presentaties geweest over alle projecten vanuit De Kop Werkt!. Er is ook een lijst beschikbaar van afgeronde projecten, maar een bredere analyse van de economische effecten ontbreekt. Meerdere raadsleden noemde het feit dat de projecten van De Kop Werkt! veelal lokaal van aard zijn, terwijl het toch echt gaat om regionale samenwerkingsagenda. Zo lijkt het dat de budgetten alsnog voornamelijk gebruikt worden om op gemeentelijk niveau dingen te realiseren. Het geloof in regionale samenwerking wordt unaniem gesteund, maar over de wijze waarop is nog veel onduidelijk.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos is werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. E-mail: stijn@regionoordkop.nl

Wellicht ook interessant

Back to top button