Hollands KroonKop van Noord-HollandPolitiek

Regionale Raadscommissie een ‘praatprogramma’?

Adverentie

Kop van Noord-Holland – Welke waarde moeten we hechten aan de Regionale Raadscommissie (RRN)? Daar blijken de meningen nogal over te verschillen. In de gemeenteraadsvergadering van Hollands Kroon op donderdagavond noemde Reginald Visser van het CDA de commissie een ‘leuk praatprogramma’. De inhoudelijke discussies moeten volgens hem gevoerd worden in de gemeenteraad, daar worden immers de beslissingen gemaakt.

Ook Henk van Gameren van LADA & Anders! voegde zich achter dit standpunt: “De laatste woorden over besluitvorming moeten in deze raad worden gesproken”, zo stelde hij. “Wij hebben dat samen met het CDA al eens duidelijk gemaakt richting de regionale commissie. Hier wordt definitief besloten.” Dat staat dan ook eigenlijk niet ter discussie. De RRN is slechts een adviesgevend orgaan, er vindt geen besluitvorming plaats. De vraag is wel: Hoe gaan de individuele gemeenteraden om met het advies?

Wim Groot van de VVD reageerde donderdagavond verbolgen toen Visser de RRN typeerde als ‘leuk praatprogramma’. “Dit kan echt niet”, zei hij. Aanleiding voor de discussie is de begroting van de Veiligheidsregio waarover de raad moet beslissen. Nadat Visser een aantal vragen stelde aan de burgemeester reageerde Groot door te zeggen dat dit allemaal al besproken is tijdens de RRN, waar ook de directeur van de Veiligheidsregio bij aanwezig was. Daar had Visser eigenlijk geen boodschap aan: “Het wordt hier besloten en niet iedereen kan bij de RRN aanwezig zijn.” Te makkelijk vindt Groot: “U bent ook uitgenodigd voor die vergadering en het kan ook digitaal worden teruggekeken.”

Regionaal belang
Daarmee wordt het nut van de RRN toch wel dat twijfelachtig. Als iedere gemeenteraad na een bijeenkomst van de RRN weer terug gaat naar de eigen raadzaal om daar de discussie inhoudelijk te voeren lijkt een debat op regionaal niveau geen enkele zin te hebben. De agendapunten worden daarmee toch weer gereduceerd tot het gemeentelijk niveau en van regionale afstemming is dan weinig sprake. Zo bleek ook donderdagavond ook uit de discussie rondom de nieuwe Regionale Samenwerkingsagenda: Er worden vooral lokale belangen mee gediend. Het is wellicht verstandig dat er binnen- en tussen de gemeenteraden eens wordt gesproken over de positie van de RRN, concludeerde Visser.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos is werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. E-mail: stijn@regionoordkop.nl

Wellicht ook interessant

Back to top button