Politiek

Gemeenteraad Den Helder wil meer grip op grootschalige energieprojecten

Advertentie:

Den Helder – De gemeenteraad van Den Helder heeft maandagavond de ‘Startnotitie Energievisie’ vastgesteld. Deze startnotitie beschrijft het proces om te komen tot een Energievisie. Met die Energievisie hoopt de Helderse raad meer grip te krijgen op de ontwikkeling van grootschalige energieprojecten in de gemeente. Daarvoor moeten de raadsleden eerst gezamenlijk bepalen welke energieprojecten volgens hen het beste zijn voor Den Helder.

Het coalitieakkoord van de gemeente Den Helder, dat momenteel overigens op losse schroeven staat, bevat grote ambities op het gebied van duurzaamheid. Zo heeft de gemeente als doel om in 2030 de CO2 uitstoot met 60 procent te verminderen en om in 2040 geheel energieneutraal te zijn. Ook staat in het coalitieakkoord dat de haalbaarheid van verschillende technieken om duurzame energie op te wekken moet worden onderzocht. De gemeente bevindt zich echter nog niet op het gewenste pad richting neutraliteit in 2040.

Den Helder heeft een relatief hoog energieverbruik. Dit heeft meerdere oorzaken, waaronder een matig geïsoleerde woningvoorraad, beperkte stapelbouw, de binnenvaart, TESO en een hoog energieverbruik op bedrijventerreinen als de Koninklijke Marine en het vliegveld. Tegelijkertijd is de opwekking van duurzame energie nog beperkt. De bijdrage van duurzame energie is nu ongeveer tien procent en komt vooral door zonnestroom en de (verplichte) inzet van biobrandstoffen in het wegverkeer.

Duurzame energie-initiatieven
Ter verduurzaming van de stad en de bedrijventerreinen worden in Den Helder een aantal energie-initiatieven onderzocht. Dit betreft onder meer een kleine kernreactor (Small Modular Reactor), uitbreiding van het aantal zonneparken, batterijopslag, waterstofproductie en grootschalige vergisting. Ook zijn er initiatieven op rijksniveau, zoals het Programma Verbindingen Aanlanding Wind Op Zee (VAWOZ) en eventuele aanvullende 380 kV-verbindingen.

Deze en andere grootschalige energieprojecten bevorderen de leveringszekerheid van (duurzame) elektriciteit, maar nemen elk ook veel ruimte in beslag en hebben negatieve effecten op de leefomgeving (geluidsoverlast, emissies, verkeerstoename, veiligheid et cetera). Met andere woorden: de gemeente Den Helder kan niet alles hebben en zal keuzes moeten maken. Onderdeel van de Energievisie is dan ook het opstellen van een afwegingskader, waar grootschalige energie-initiatieven aan getoetst worden.

Grip op ontwikkelingen
Met het vaststellen van de ‘Startnotitie Energievisie’ benadrukt de raad het belang van een gezamenlijke visie. “In de huidige situatie nemen sommige commerciële partijen grondposities in, leggen beslag op de capaciteit van het elektriciteitsnet en vragen vergunningen aan zonder dat van tevoren met de gemeente is afgestemd. Deze situatie is onwenselijk omdat de gemeente in een relatief laat stadium vrijwel geen ruimte meer heeft om bepaalde ontwikkelingen te sturen”, leest het vastgestelde document.

Door nu bepaalde keuzes te maken kan de gemeente in de toekomst een weloverwogen afweging maken om bijvoorbeeld randvoorwaarden op te leggen aan grootschalige energieprojecten of locaties aan te wijzen voor bepaalde ontwikkelingen. Ook kan de gemeente ervoor kiezen om bepaalde projecten te ondersteunen, bijvoorbeeld met subsidies, of een positie in te nemen als (mede-) eigenaar. De Energievisie wordt naar verwachting in november 2024 vastgesteld.

Toon meer

Lianne Snel

Lianne Snel studeerde politicologie en American Studies aan de Universiteit van Amsterdam. Zij is sinds maart 2023 werkzaam als onderzoeks- en politiek journalist voor zowel Regio Noordkop als Noordkop Centraal. Zij is bereikbaar via lianne@regionoordkop.nl.

4 reacties

  1. Gezien de internationale trend is het beter om van 2040 maar 2080 te maken of helemaal geen datum te laten opdringen. ‘s-Werelds grootste bedrijven stoppen steeds meer met de opgedrongen VN regels te volgen. Dit omdat deze nu eenmaal faillissementen veroorzaken.

  2. Deze gemeente heeft geen notie van dat wat hun plannen betekenen voor het overleven van de samenleving. Dit Energie neutraal is een zogenaamde pipe dream. Een weg naar bittere armoede. De gemeenteraad behoeft een paar colleges energie omzettingen en energie transport.

  3. Het grote probleem met het bestuur is dat indoctrinatie en angst opwekking gepaard aan verpieterd onderwijs rationale besluiten voorkomen. Nogmaals dat is een groot probleem, een probleem dat een relatief kleine groep rijk en welvarend maakt totdat deze ontdekt dat, omdat de massa verarmd, ook hun bestaan schaadt.

  4. De ellende is dat een discussie met klimaat gelovigen niet mogelijk is. Stelt u zich eens voor dat zij van hun geloof moeten vallen ! En dus met hen op weg naar extreem dure energie. Extreem dure energie betekent armoede.

Reageer op dit bericht

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Wellicht ook interessant

Back to top button