Den Helder

Den Helder wil af van kunst Rob Scholte

Adverentie

Den Helder – De gemeente Den Helder wil af van de kunstcollectie van Rob Scholte. De kunstenaar is gevraagd zelf uiterlijk 24 augustus met een oplossing te komen. Lukt dat niet, dan is verkoop van de collectie een serieuze optie.

In april 2018 is het pand Middenweg 172-174 ontruimd. De kunstcollectie van het destijds aldaar gevestigde Rob Scholte museum is toen in opdracht van de gemeente opgeslagen. De gemeente én de advocaat van de voormalig gebruiker van het pand Middenweg 172-174 hebben elk beslag gelegd op de opgeslagen kunst.

In september 2019 heeft de rechtbank Noord-Holland geoordeeld dat de gemeente de atelier- en museumovereenkomst met de voormalig gebruiker terecht heeft opgezegd en dat de gemeente rechtmatig heeft ontruimd. Daarbij is de voormalig gebruiker veroordeeld tot een bedrag van circa € 392.000,- aan kosten voor onder meer ontruiming, verschuldigde kosten van gas, water en elektriciteit en proceskosten. Ook is hij veroordeeld tot vergoeding van kosten van de kunstopslag van circa € 10.000,- per maand, zolang de kunst opgeslagen ligt.

Kosten
Het vonnis van de rechtbank Noord-Holland is uitvoerbaar bij voorraad. Hiermee is de voormalig gebruiker gehouden de hiervoor genoemde kosten direct aan de gemeente te vergoeden. Tot op heden heeft hij deze kosten niet aan de gemeente betaald. De kosten voor de opgeslagen kunst lopen bovendien door (met circa € 10.000,- per maand) en daarmee loopt de schuld van de voormalig gebruiker aan de gemeente significant op. Een verdere stijging van deze kosten achten wij onwenselijk.

“Wij onderzoeken daarom op dit moment diverse mogelijkheden om de kunstopslag te beëindigen, waaronder het (laten) verkopen van de kunstcollectie”, zo schrijft het college aan de gemeenteraad. “Het heeft echter onze voorkeur om dit in onderling overleg met de voormalig gebruiker op te lossen. Wij hebben hem daarom uitgenodigd om zelf met een oplossing voor de openstaande schuld te komen. Dit voorstel verwachten wij uiterlijk 24 augustus 2020. Het spreekt voor zich dat wij dit voorstel zorgvuldig zullen bestuderen. Wij verwachten ons hier na het zomerreces over te buigen. Uiteraard houden wij u hierover op de hoogte. Wij spreken de hoop uit dat het ons lukt om in onderling overleg tot een oplossing te komen die voor alle partijen acceptabel is”, aldus het college.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button