Hollands KroonJeugdPolitiek

Uitval jeugdhulptrajecten Hollands Kroon “zorgwekkende ontwikkeling”

Anna Paulowna – Wethouder Mary van Gent van Hollands Kroon noemt de eenzijdige uitval in jeugdhulptrajecten binnen de gemeente Hollands Kroon een zorgwekkende ontwikkeling. Uit cijfers van het CBS blijkt dat in de gemeente Hollands Kroon in 2019 13,2% van jongeren tot 23 jaar, 1370 jongeren, jeugdhulp kreeg. In vergelijking met landelijke cijfers is de uitval tijdens de behandeling in Hollands Kroon ruim twee keer zo groot, 7,8% uitval in Hollands Kroon ten opzichte van 3,5% landelijk. In de Jeugdregio Kop van Noord-Holland bedroeg de uitval met 4,5% ook hoger dan het landelijk gemiddelde. GroenLinks heeft wethouder Van Gent om een reactie gevraagd.

In 2019 ontvingen in de gemeente Hollands Kroon 1370 jongeren van 0 tot 23 jaar één of meerdere vormen van jeugdhulp: 1245 van deze jongeren ontvingen jeugdhulp zonder verblijf en 125 van hen ontvingen jeugdhulp met verblijf. Verder kregen 120 jongeren in de leeftijd van 0 tot 18 jaar een vorm van jeugdbescherming. Bij 85 jongeren ging het hierbij om een ondertoezichtstelling en 40 kinderen ontvingen voogdij. Tot slot ontvingen tien jongeren van 12 tot 23 jaar in Hollands Kroon jeugdreclassering, cijfers: https://www.cbs.nl/benchmark-jeugdzorg#hollands-kroon

Geen signalen uit dagelijkse praktijk
Wethouder Van Gent: “Het gaat om informatie die is aangeleverd door Tweedelijns zorgaanbieders. In veel gevallen gaan de indicaties hiervoor buiten het wijkteam om. In voorgaande jaren heeft Incluzio contact gezocht met het CBS om meer informatie te verkrijgen over deze en andere resultaten. Helaas is dit niet mogelijk. Ook wordt er geen informatie gegeven over de opbouw en totstandkoming van de cijfers. Hierdoor kunnen wij geen juiste conclusies trekken op basis van de publicatie van het CBS.”

GroenLinks, die hierover vragen aan de wethouder heeft gesteld, is van mening dat deze cijfers een zorgwekkende ontwikkeling aan tonen. Wethouder Van Gent deelt de mening van GroenLinks, maar houdt vooralsnog een slag om de arm.

“Als de informatie klopt, is dit inderdaad een zorgwekkende ontwikkeling te noemen. Signalen hierover uit onze dagelijkse praktijk heb ik echter niet ontvangen. Het gaat hier dus om cijfers van Tweedelijns zorgaanbieders. Elk kwartaal voert Incluzio gesprekken met de grootste zorgaanbieders binnen Hollands Kroon. Voorafgaand aan het volgende gesprek zal Incluzio hen vragen deze gegevens bij hen aan te leveren. Ook zullen zij bij andere partners naar het eenzijdig beëindigen informeren. Wanneer de informatie ontvangen is zullen de conclusies te lezen zijn in de kwartaalrapportage van Incluzio.”

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button