Hollands KroonPolitiek

Wethouder Maarten Versluis kijkt na 26 jaar bij de marine uit naar zijn nieuwe werkomgeving

Westerland – Vanuit de achtertuin van zijn huis in Westerland kan Maarten Versluis als hij wil zwaaien naar zijn oude werkgever. De marinehaven van Den Helder kan namelijk in de verte worden waargenomen. Het zal deze dagen vooral uitzwaaien zijn: Na 26 jaar voor Defensie te hebben gewerkt is hij nu gestart als D66 wethouder voor de gemeente Hollands Kroon.

Het nieuwe college is druk bezig met het inwerkprogramma. De kersverse wethouders komen allemaal uit Hollands Kroon, maar krijgen toch een tour door de gemeente en worden op de hoogte gebracht van de actualiteiten. “We gaan ook nog om tafel met het oude college, om de lopende dossiers over te dragen”, zegt Maarten Versluis. Theo Meskers en Theo Groot hebben inmiddels afscheid genomen. Collega Mary van Gent zal het bij de overdracht van dossiers makkelijk krijgen: Zij blijft als enige portefeuillehouder uit het vorige college aan voor nog een raadsperiode, met ongeveer hetzelfde takenpakket.

Portefeuilleverdeling en formatie
Versluis krijgt de portefeuille Financiën, net als zijn landelijke partijleider Sigrid Kaag in het kabinet. In Den Haag wordt Financiën gezien als een hele belangrijke portefeuille, misschien zelfs de belangrijkste. Landelijk werd D66 dan ook na de VVD de grootste partij, in Hollands Kroon haalde de partij echter de minste stemmen: “Gezien de verkiezingsuitslag vonden wij een plek in de coalitie ook niet voor de hand liggend. We hadden vooraf gehoopt op groei, maar die bleef uit.” D66 bleef op de twee zetels die ze sinds 2014 in Hollands Kroon hebben.

“Tijdens de formatie bleek steeds duidelijker dat er toch wel degelijk een rol kon zijn voor D66. Ik ben van mening dat je dan ook altijd je verantwoordelijkheid moet nemen. In de coalitie kun je een stuk meer van je standpunten verwezenlijken.” Hoewel de achterban eerst kritisch was over de beoogde samenwerking, met OHK, SHK, PvdA en GroenLinks, werd dit naarmate de gesprekken vorderden steeds positiever. Versluis is erg tevreden over het nieuwe coalitieakkoord en de D66 speerpunten die daarin terugkomen. “Duurzaamheid, de energietransitie en participatie hebben allemaal een belangrijke plek in het akkoord.”

Na 26 jaar weg bij de marine
Voor Versluis betekent het wethouderschap dat hij iets anders achterlaat: Zijn baan bij de marine, de afgelopen 26 jaar zijn werkgever. Op de vraag of het een moeilijke keuze was antwoord Versluis verrassend genoeg dat het wel meeviel: “Sinds ik vier jaar geleden begon als raadslid merkte ik eigenlijk al dat ik meer energie krijg van de politiek dan van het werk bij de marine. Daarbij denk ik ook dat ik toe ben aan een nieuwe werkomgeving, een nieuwe cultuur.”

“Ik heb in mijn tijd bij de marine prachtige dingen mogen doen, op zee, een tijd in Bosnië, en in de internationale samenwerking. Ik heb verschillende functies gehad en bijzondere kansen gekregen. De afgelopen periode was ook druk, de combinatie van mijn werk en het raadslidmaatschap vroeg veel. Ik vind het daarom een geluk dat ik me nu als wethouder op één ding kan richten, hetgeen waar ik nu het meeste plezier uit haal.”

Het zal een cultuurshock worden, maar ook één waar Versluis aan toe is: “De marine is natuurlijk heel hiërarchisch, Hollands Kroon is echt het tegenovergestelde. Belangrijker misschien nog wel is dat je als militair vooral taken uitvoert en bij de marine behoorde ik tot de staf. Als wethouder moet je besturen. Binnen het openbaar bestuur kun je vooruit kijken, zelf plannen bedenken. Dat werkt verfrissend en vind ik een enorm mooie uitdaging.” Technisch gezien blijft Versluis nog in dienst bij de marine. Hij wordt voor 0,8 fte wethouder en neemt daarvoor onbetaald verlof op.

De rol van wethouder
De carrièreswitch brengt ook andere dingen met zich mee. Als wethouder sta je toch ook in de spotlight. In de media, maar ook bij kritische raadsleden. De afgelopen periode in Hollands Kroon bewijst dat maar weer eens. “Als raadslid is dat natuurlijk ook al een beetje zo en ik merk dat ik daar niet van wakker lig, ik hoop dat het zo blijft. Het is natuurlijk wel echt een verandering, als militair heb je dat helemaal niet en wordt juist verwacht dat je niet naar buiten communiceert.”

Misschien is de aandacht voor de wethouders ook wel overmatig. Afzwaaiend wethouder Theo Groot stelde in zijn afscheidsspeech bij de raadsvergadering dat sommige mensen onterecht in de veronderstelling zijn dat het college bepaalt. Dat is toch echt de raad volgens Groot. Dat is wel waar, vindt ook Versluis, die blij is met de financiële ‘erfenis’ zijn voorganger. Toch moet de rol van wethouder niet onderschat worden.

Meetbaarheid en vers bloed
“Ik heb me er als raadslid ook al vaak over uitgesproken: Het college moet de raad, een lekenbestuur, wel de juiste middelen geven om een goed besluit te nemen. Ik heb sommige aspecten van de begrotingscyclus als rommelig ervaren. In de kadernota bepalen we bijvoorbeeld welke effecten we willen, maar hoe we deze meten is vaak onduidelijk.” Versluis wil zich als wethouder Financiën gaan inzetten voor het verbeteren van de meetbaarheid. Hij is van mening dat er in de raad te veel tijd gaat naar het discussiëren over kleine, incidentele zaken, terwijl het beleid op hoofdlijnen aandacht mist.

“Een goed voorbeeld daarvan is het vertrouwen in het gemeentebestuur. Dat meten we eens in de twee jaar en blijkt een stuk lager te liggen dan het landelijk gemiddelde. Daar willen we iets aan doen, maar er is onvoldoende inzicht in de manier waarop we dat doel kunnen bereiken.” Versluis heeft er vertrouwen in dat het nieuwe college de komende vier jaar stappen kan maken: “Vernieuwing is goed, een beetje vers bloed, nu ook met twee jonge wethouders. Als je er te lang zit wordt je onderdeel van het etablissement, al ben ik van mening dat er de afgelopen periodes wel goed bestuurd is.”

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos is werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. E-mail: stijn@regionoordkop.nl

Wellicht ook interessant

Back to top button