Hollands KroonNoord-Holland

Cultuurhistorische Wierdijk wordt hersteld met fietspad

Regio – De aanleg van een nieuw recreatief fietspad langs de Wierdijk en het herstel van het bijbehorende informatiepunt en de coupure is in zicht. De provincie Noord-Holland, gemeente Hollands Kroon en Staatsbosbeheer tekenden op 7 augustus hiervoor een samenwerkingsovereenkomst.

Langs het ongeveer zeven kilometer lange fietspad kunnen recreanten straks de rijke cultuurhistorie van Wieringen en de strijd van Noord-Hollanders tegen het water beleven. Het fietspad heeft een recreatieve functie, maar zorgt ook voor betere bereikbaarheid van het gebied. Het fietspad maakt onderdeel uit van de werkzaamheden om de Wierdijk te herstellen. Delen van de dijk zijn verzakt en voor het archeologisch behoud van de Wierdijk is het van belang dat deze wordt opgeknapt.

Het belang van ‘wier’
De Wierdijk en de daaraan liggende Wierschuur tussen de polder Waard Nieuwland en het voormalige Waddeneiland Wieringen vertellen het verhaal van de strijd tegen het water en het economische belang van zeegras, ook wel wier genoemd. Wier werd vanwege de waterdichte eigenschappen gebruikt in balen voor zeeweringen; de ‘wierdijken’. De Wierdijk en Wierschuur zijn een van de laatste waardevolle cultuurhistorische elementen die naar het gebruik van wier verwijzen.

Daarnaast is de coupure een iconische plek. Dit is de plek waar symbolisch het voormalige Waddeneiland Wieringen betreden kan worden. Het educatief informatiepunt vertelt straks het verhaal over de dijkgeschiedenis, het eiland, het droogleggen van de polder Waard Nieuwland en laat zien hoe de zee het landschap heeft gevormd.

Samenwerking
De ondertekening is een eerste en belangrijke stap tot realisatie van dit project. De provincie Noord-Holland is trekker van het project waarin Staatsbosbeheer, gemeente Hollands Kroon en de provincie samenwerken. Na oplevering is de gemeente Hollands Kroon verantwoordelijk voor beheer en onderhoud van het fietspad, de coupure en het educatief informatiepunt.

Provincie Noord-Holland draagt bijna 1,3 miljoen euro bij aan dit project, waaronder eenmalig 311.000 euro voor gemeente Hollands Kroon om het fietspad na oplevering te beheren en te onderhouden. Voor het project is ook 963.000 euro subsidie beschikbaar gesteld uit het Waddenfonds. Wanneer de werkzaamheden starten is nog niet bekend, maar het project is naar verwachting eind 2021 afgerond.

Erfgoed Wierdijk
De Wierdijk in de gemeente Hollands Kroon is nog de enige Wierdijk in Nederland die van een zeer hoge cultuurhistorische- en landschappelijke waarde is vanwege de bijzondere geschiedenis van Wieringen. Sinds 1988 is de Wierdijk een provinciaal monument en beschermd op grond van de Erfgoed verordening Noord-Holland. Op dit provinciale monument mag nu al gewandeld en binnenkort mogen bezoekers ook fietsen over de wierdijk.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button