Noord-Holland

VNG pleit voor ruimer budget lokale (streek)omroepen

Adverentie

De Tweede Kamer debatteert woensdag met minister Slob over de toekomst van de media. Dat gaat bijvoorbeeld over de omvorming van het landelijke tv-kanaal NPO3 naar NPO Regio, maar ook over de lokale omroepen. Er lijkt geen ruimte voor meer budget voor lokale, regionale en streekomroepen. De VNG vindt dat bijzonder teleurstellend, zo laat ze weten in een brief aan de politiek.

De VNG is de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Die gemeenten zijn volgens de Nederlandse wet verplicht de lokale omroepen te bekostigen, maar niet alle gemeenten doen dat. Daarom wil de NLPO, de stichting Nederlandse Lokale Publieke Omroep, dat de bekostiging in de toekomst via de landelijke overheid wordt geregeld. Dat voorkomt dat er bij gemeenten willekeur ontstaat.

Ook zou het totaal beschikbare budget voor lokale omroepen omhoog moeten. Nu is het zo dat elke provinciale omroep op zich meer subsidie ontvangt dan alle lokale omroepen in Nederland tezamen. Terwijl van die lokale omroep juist steeds meer wordt geëist en die, meer dan de provinciale omroep, actiever moet zijn in eigen stad en regio. Ter voorbeeld: in Noord-Holland vangt de provinciale omroep voor Den Helder drie keer meer dan LOS Den Helder en voor Hollands Kroon zelfs zes keer meer dan RTV Noordkop.

Teleurstellend
Begin vorige week is het advies van de Raad voor de Cultuur (RvC) en de Raad voor Openbaar Bestuur (ROB) gepubliceerd over organisatie en financiering van lokale publieke omroepen. “Wij onderschrijven de door de raden genoemde functies van lokale journalistiek: signalerend, agenderend, als waakhond en als verbinding tussen verschillende groepen binnen de lokale gemeenschap”, schrijft de VNG. Ze noemt het echter wel “teleurstellend dat er geen perspectief is op ruimer budget”, ondanks dat algemeen erkend wordt dat de meeste lokale omroepen onvoldoende geld krijgen om hun wettelijk opgelegde taak uit te voeren.

In tegenstelling tot de genoemde raden meent de VNG dat de omroepen wel alle kanalen (radio, tv, internet) moeten blijven gebruiken. De VNG zegt daarover: “De raden zijn van oordeel dat het voor lokale omroepen erg kostbaar is uit te zenden via tv, radio en online. Zij stellen daarom voor de wettelijke mogelijkheid te creëren dat lokale omroepen zelf bepalen welke kanalen zij gebruiken voor uitzending. Uit diverse onderzoeken is bekend dat het online gebruik van internet en sociale media groter is bij jongeren, maar dat radio en televisie nog zeer relevant zijn voor de oudere doelgroep. De Mediawet schrijft naar onze mening dan ook terecht voor dat -ook lokaal- alle kanalen benut moeten worden. Wij zijn daarom van mening dat dit uitgangspunt thans niet veranderd moet worden.”

Meer geld nodig
“De raden stellen evenals eerder de VNG samen met NLPO: De huidige financiering en financieringssystematiek van lokale omroepen is niet geschikt om een volwaardige lokale omroep in stand te houden. Om te voldoen aan de Lokaal Toereikend Media Aanbod/LTMA-eisen is € 1,28 per huishouden voor een lokale omroep erg karig. De raden bieden echter geen perspectief op verruiming hiervan, maar zoeken de oplossing in de beperking van het aantal uitzendkanalen. Het is teleurstellend om dit te vernemen na alle toekomstgerichte inspanningen van gemeenten en omroepen. Zoals bekend blijven wij van oordeel dat er buiten de thansbeschikbare karige € 10 miljoen tenminste € 30 miljoen meer nodig is om de lokale publieke omroepfunctie zoals bedoeld in de Mediawet daadwerkelijk gestalte te geven.”

Toon meer

Ronald Boutkan

Bovenstaand bericht is geplaatst door Ronald Boutkan, algemeen directeur van Regio Noordkop. Ronald woont in Den Helder en is bereikbaar via ronald@regionoordkop.nl of telefonisch via 0643436070.

Wellicht ook interessant

Back to top button