Den HelderHollands KroonPolitiekSchagenTexel

Regionale aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling

Regio Noordkop – De colleges van burgemeester en wethouders van 15 gemeenten in Noord-Holland Noord hebben de nieuwe regiovisie aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling 2020-2023 vastgesteld. Met de visie “Samen zorgen voor veiligheid” zetten zij een belangrijke stap in de gezamenlijke aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit zijn de meest voorkomende vormen van geweld in Nederland.

Het zijn hardnekkige problemen die vaak van generatie op generatie worden overgedragen. De afgelopen periode zijn veel stappen gezet om de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling te versterken. De nieuwe visie zorgt dat partijen nog beter samen kunnen werken.

Samenwerken helpt
Voor goede hulpverlening is het belangrijk dat alle partijen dezelfde taal spreken en goed samenwerken. Zo kan snel en effectief hulp worden geboden. De gezamenlijke visie zorgt voor één manier van werken. De regiovisie is gemaakt samen met ketenpartners en gemeenten. Ook hebben ervaringsdeskundigen, voormalig slachtoffers en plegers van huiselijk geweld en kindermishandeling, meegedacht. Hierdoor sluit de visie goed aan bij wat nodig is om de problemen aan te pakken.

De verbinding tussen professionals die werken op het gebied van de zorg en op het gebied van veiligheid krijgt meer aandacht. Ook is het streven dat het makkelijker wordt om hulp te vragen wanneer dit nodig is. Alle ambities zijn gericht op het voorkomen, het eerder signaleren en het duurzaam stoppen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Ook wordt aandacht besteed aan een aantal kwetsbare doelgroepen zoals slachtoffers van ouderenmishandeling en kinderen in kwetsbare opvoedsituaties.

Ervaringsdeskundigen blijven betrokken bij de ontwikkeling van de hulpverlening. Komend najaar wordt de visie voorgelegd aan de gemeenteraden in Noord-Holland Noord. Nadat zij de visie vaststellen, wordt een actieplan opgesteld. Daarin staat welke gezamenlijke acties en activiteiten nodig zijn om huiselijk geweld en kindermishandeling aan te pakken. Van de in totaal 18 gemeenten in Noord-Holland Noord zijn er drie die het besluit nog op de agenda van het college van burgemeester en wethouders hebben staan.

Wat te doen?
Huiselijk geweld kan op veel verschillende manieren voorkomen, waarbij gedacht kan worden aan fysieke of psychische mishandeling, seksueel geweld, verwaarlozing, vernedering of overmatige controle. Gebeuren er thuis dingen waardoor men zich niet veilig voelt of maakt men zich zorgen over de veiligheid van iemand in de omgeving? Dan is het goed om contact op te nemen met Veilig Thuis.

Veilig Thuis is het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling. Bij Veilig Thuis kan een ieder terecht voor informatie, advies en ondersteuning, om zorgen te bespreken en eventueel om een melding te doen. Veilig Thuis is elke dag en op elk uur gratis te bellen op 0800 2000 en via www.veiligthuisnhn.nl kan gratis en anoniem met een medewerker worden gechat voor advies. De chat is open van 9.00 tot 17.00 uur. Tips om geweld te bespreken op www.ikvermoedhuiselijkgeweld.nl. Bij direct gevaar, bel dan 112.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button