Den Helder

Renovatie Koopvaardersschutsluis stap dichterbij

Advertentie:

Den Helder – De voorbereidingen op de renovatie van de Koopvaardersschutsluis zijn in een volgende fase beland. De provincie Noord-Holland heeft de bouwteamfase van het project Renovatie Koopvaardersschutsluis in Den Helder definitief gegund aan aannemer Van Hattum en Blankevoort.

Hun opdracht is om samen met de provincie op zoek te gaan naar de beste oplossing voor de renovatie en verlenging van de sluis. Met daarbij onderzoek naar een zo kort mogelijke stremming van de Koopvaardersschutsluis tijdens de uitvoering van de renovatiewerkzaamheden.

In de komende fase van de renovatie, de zogenaamde bouwteamfase, werkt het bouwteam het ontwerp uit. Het bouwteam onderzoekt bovendien welke mogelijkheden er zijn voor een zo kort mogelijke stremming van de Koopvaardersschutsluis tijdens de renovatie. De gemeente is blij dat er weer een mooie nieuwe stap is gezet en dat de voortgang voorspoedig verloopt.

Ombouw
Onderdeel van het project is ook de ombouw van de Boerenverdrietsluis van keer- naar schutsluis. Het betreft een schutsluis met een lengte van circa 92 meter. Tijdens stremming door de werkzaamheden aan de Koopvaardersschutsluis zal deze route de omvaarroute zijn. De onderzoeken van het bouwteam zijn erop gericht om de overlast voor het bedrijfsleven zoveel mogelijk te beperken. In de bouwteamfase bepalen provincie, gemeente en aannemer gezamenlijk wat de beste aanpak voor beide sluizen is. Daarbij betrekken zij alle belanghebbenden.

De renovatie van de Koopvaardersschutsluis in Den Helder is noodzakelijk. Tijdens het groot onderhoud in 2015 zijn in de stalen damwanden gaten geconstateerd. Deze gaten zijn toen tijdelijk gerepareerd. Uit nader onderzoek is gebleken dat de damwanden worden aangetast door een bacterie en dat renovatie op korte termijn nodig is. Deze sluis in Den Helder is immers dé toegang voor schepen komend van de Waddenzee naar het Noordhollandsch Kanaal en andersom. Na renovatie kan de Koopvaardersschutsluis voor de komende 70 jaar weer mee. Behalve renovatie wordt de Koopvaardersschutsluis ook met 30 meter verlengd om in de toekomst grotere schepen te kunnen schutten.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button