Hollands Kroonse Uitdaging steunt project Westfriesche Jol

Hollands Kroon – De Hollands Kroonse Uitdaging heeft besloten het project “Behoud Westfriesche Jol” in Kolhorn te steunen met een incidentele subsidie. Het plan voldoet aan het criterium cultuurhistorisch besef.

In goed overleg met de initiatiefnemers, de familie Van Den Dungen, is afgesproken dat gezocht wordt naar zoveel mogelijk andere raakvlakken met andere criteria voor subsidietoekenning. Voorbeelden zijn talentontwikkeling op scholen, stimulering van zelfredzaamheid, verminderen van eenzaamheid, buiten bewegen en ontmoeten. Dit gaan ze doen door de omgeving zoveel mogelijk te betrekken bij de restauratie en het toekomstig gebruik van het schip.

Denk daarbij aan samenwerking met scholen, vrijwilligers en andere organisaties die cultuurhistorisch erfgoed een warm hart toedragen. Als het schip klaar is om te water gelaten te worden zal het een stuk varend erfgoed zijn, waar velen plezier aan kunnen beleven.

Mobiele versie afsluiten