Den Helder

Inloopavond over nieuwe omgevingsvisie Julianadorp

Julianadorp – De Belangenvereniging Julianadorp (BVJ) organiseert op 27 oktober een inloopavond waarin een nieuwe versie van de omgevingsvisie van Julianadorp wordt toegelicht door de heer Ingmar Zwier van de gemeente Den Helder. De omgevingsvisie geeft een ruimtelijk toekomstbeeld voor Julianadorp en haar omgeving en probeert een antwoord te geven op de vraag wat voor dorp het wil zijn. Het laat zien wat er de komende jaren op Julianadorp afkomt en hoe daar ruimtelijk, functioneel en sociaal op wordt ingespeeld.

Julianadorp heeft al sinds 2005 een omgevingsvisie (of Structuurvisie zoals de eerste versie heette). Deze is, met inbreng van vele dorpers, tot stand gekomen. De laatste versie dateert van 2019 en wordt nu dus herzien. De gemeente heeft voor deze herziening besloten om inspraak te organiseren via het participatieplatform ingesprek.denhelder.nl. De inspraakperiode via deze site viel grotendeels in de vakantieperiode. De BVJ heeft bij deze aanpak zijn bedenkingen en heeft de gemeente gevraagd een avond te beleggen. Zo kunnen bewoners die minder digitaal vaardig zijn of niet in de gelegenheid waren hun mening te geven dit alsnog doen.

ONS
Belangrijke wijzigingen in de nieuwe (concept) versie komen voort uit het ONS initiatief (Ontspanning, Natuur, Sport Julianadorp). Mensen van ONS zijn ook aanwezig en bereid een toelichting te geven op de status van het project. De gemeente streeft ernaar de conceptversie richting het einde van het jaar definitief te maken.

De oude omgevingsvisie nalezen kan via de volgende link: Omgevingsvisie-Julianadorp.pdf (debvj.nl). De vernieuwde omgevingsvisie staat hier: Vernieuwde omgevingsvisie Julianadorp • Belangen Vereniging Julianadorp (debvj.nl)

Inspraak
De BVJ vindt het belangrijk dat dorpers begrijpen waarom een nieuwe versie nodig is, dat duidelijk is hoe inspraak plaats vindt, dat iedereen daar deel aan kan nemen en dat het op een consistente wijze plaats vindt. De visie heeft baat bij een breed draagvlak zodat ook in de toekomst dorpers hier weer aan bij willen dragen. De visie bevat belangrijke uitgangspunten en principes die voor de toekomst van het dorp richtinggevend zijn en een kader scheppen voor veranderinitiatieven waar rekening mee gehouden moet worden.

Deze avond vindt plaats op donderdag 27 oktober in de Verbinding aan de Boterzwin 3476 in Julianadorp. De avond begint om 19.30 uur en vanaf 19:00 uur is de zaal geopend en zal er koffie en thee worden geschonken. De avond is niet alleen voor de leden van de BVJ, maar voor alle Julianadorpers.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button