Den HelderPolitiek

Raadscommissie niet blij met zin over eigen bijdrage huishoudelijke hulp

Adverentie

Den Helder – Een passage waarin staat dat de gemeente Den Helder niet over middelen beschikt om bepaalde WMO aanvragen ’te weren’ moet uit de Tweede Tussenrapportage. Dat vindt de Raadscommissie Bestuur en Middelen. Het college wilde ermee zeggen dat het helaas niet mogelijk is om inwoners met voldoende geld zelf te laten betalen voor de huishoudelijke hulp, maar volgens de politiek geeft dit het verkeerde signaal af.

Sjoerd Oudijk van Behoorlijk Bestuur was de eerste die begon over de zin uit het rapport. Volgens Oudijk is het belangrijk dat inwoners krijgen waar ze recht op hebben. Dat kan pas getoetst worden als iemand een aanvraag doet. Dat het college schrijft over het weren van aanvragen is volgens hem dus niet gepast. Later sloten anderen zich aan bij zijn kritiek. Edwin Krijns van het CDA zei bijvoorbeeld dat de gemeentelijke organisatie zeker geen aanvragen moet weren, al zijn ze volgens hem wel goed in het ’traineren’. Volgens GroenLinkser Richard de Graaf is het willen weren van aanvragen niet te rijmen met het willen vergroten van het vertrouwen in het gemeentebestuur. De gemeente moet volgens hem uitstralen dat ze in dienst staat van de inwoners.

In de Tweede Tussenrapportage, waarin het college laat zien of de doelstellingen van het beleid worden behaald, valt te lezen dat de uitvoering van de huishoudelijke hulp de gemeente in 2022 €141.000,- meer kost dan vooraf begroot. In de toelichting bij dat bedrag staat vervolgens dat deze kosten niet te voorkomen zijn, omdat steeds meer mensen uit Den Helder een aanspraak doen op die hulp. Het abonnementstarief, dat in 2020 door het Rijk is ingevoerd, maakt namelijk dat iedereen die ervoor in aanmerking komt hier voor slechts €19,- per maand gebruik van kan maken. Vorig jaar kwam Den Helder al met het bericht dat deze extra druk ook zorgde voor extra WMO achterstanden.

Gemeenten zijn over het algemeen niet blij met het abonnementstarief. De kosten van de WMO lopen erdoor op en de compensatie vanuit het Rijk is te laag. Ook in Den Helder ziet het college de nieuwe regelgeving liever weer verdwijnen. De verwachting en hoop is dat het in 2025 weer teruggedraaid wordt. Wethouder Peter de Vrij gaf maandagavond in de Raadscommissie Bestuur en Middelen aan dat het beter zou zijn dat mensen die de huishoudelijke hulp zelf kunnen betalen dit ook doen. Helaas is er geen juridische grondslag voor de gemeente om een eigen bijdrage te vragen. In de tussenrapportage staat dit verwoord als dat de gemeente “geen drempel heeft tegen het weren van dit soort aanvragen”. De Vrij gaf naar aanleiding van de kritiek van de commissie aan bereid te zijn de zin te wijzigen.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos is werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. E-mail: stijn@regionoordkop.nl

Wellicht ook interessant

Back to top button