Den HelderHollands KroonSchagen

In 2050 bijna twee keer zoveel 75-plussers

Regio Noordkop – In de Kop van Noord-Holland ontstaat bij een gelijkblijvend aantal inwoners, op het moment 165.000, een zeer grote toename van het aantal ouderen. Op initiatief van Woonzorggroep Samen en de Omring zijn zorginstellingen, welzijnsorganisaties en gemeenten uit de kop bij elkaar gekomen om met elkaar in gesprek te gaan over deze opgave die te wachten staat. Door het tekenen van de intentieverklaring wordt een eerste stap gezet in het ontwikkelen van een gezamenlijke aanpak.

Bij een gelijkblijvend aantal inwoners stijgt het aantal 75-plussers in de Noordkop de komende tien tot dertig jaar explosief. Van 15.700 naar circa 30.000 in 2050. Een stijging van ruim 90%. Over vijf jaar is al sprake van een flinke toename van vergrijzing die logischerwijs de nodige extra zorgbehoeften met zich meeneemt. Actie is daarom geboden en die komt er door het tekenen van de intentieverklaring.

Landelijk is er veel aandacht voor de toename van het aantal ouderen in Nederland en de vraag op welke wijze zorg en wonen in de toekomst het beste georganiseerd kunnen worden. In 2019 hebben de woon-, zorg- en welzijnspartners, de gemeenten en het zorgkantoor in de regio Kop van Noord-Holland geconstateerd dat het noodzakelijk is om een goede analyse te maken van de consequenties van de toename van het aantal 75 plussers op regionaal niveau. Op initiatief van deze instellingen is in de regio onder begeleiding van Atrivé allereerst gewerkt aan een analyse van de regionale situatie op basis van alle beschikbare informatie. Op basis van deze analyse zijn verschillende vervolgsessies gehouden die uiteindelijk hebben geresulteerd in de uitvoeringsagenda “Van vergrijzing naar vernieuwing in de Kop van Noord-Holland”.

Intentieverklaring
Om uitvoering te geven aan deze agenda werd door de alle samenwerkende partijen een intentieverklaring ondertekend. Naast de gemeente Hollands Kroon, Schagen en Den Helder, Texel volgt later, hebben de woningcorporaties, het Zorgkantoor VGZ en Wonen Plus Welzijn de intentieverklaring ook getekend.

Op kort termijn worden er twee “regiotafels” opgestart. Regiotafel één richt zich op het langer thuis wonen van de groep 75-plussers te faciliteren, waardoor per 2030 20% minder vraag zal zijn naar verpleeghuiszorg. Regiotafel twee richt zich op het ontwikkelen van geclusterde ouderenwoningen en meer capaciteit aan wonen met 24-uurszorg te realiseren.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button