Hollands KroonPolitiek

Waarom de bibliotheek wel?

Hollands Kroon – Bij de behandeling van de begroting lag het voorstel voor om de jaarlijkse subsidie voor de bibliotheek van € 532.479,- te verhogen met € 142.116,-. Het CDA Hollands Kroon vindt de bibliotheek een belangrijke voorziening. Niet voor niets is op uitdrukkelijk verzoek van de fractie vorig jaar extra geld beschikbaar gesteld om de jeugdcollectie uit te breiden. De fractie heeft desondanks enkele kritische vragen gesteld over de verhoging van de subsidie. Het gaat tenslotte jaarlijks om veel geld.

Gevraagd is onder meer naar de noodzaak om de afschrijvingstermijn voor jeugdboeken te halveren van tien jaar naar vijf jaar (kosten € 77.000,-). “Na de uitleg van het college heeft de fractie hiermee ingestemd. Het is dus niet zo, zoals het NHD schrijft, dat zij vonden dat de jeugdboeken meerdere jaren mee zouden moeten”, laat fractievoorzitter Sjaak Vriend weten.

Waarom de bibliotheek wel?
Een groot aantal partijen in de raad heeft voorgesteld bovenop de door het college voorgestelde extra bijdrage de bibliotheek nog een extraatje toe te kennen. “Wij dragen de bibliotheek een warm hart toe en gunnen de bieb deze extra middelen, maar voor CDA Hollands Kroon is onduidelijk gebleven waarom de bibliotheek extra geld krijgt bovenop het vastgestelde subsidiebedrag. Heel veel verenigingen en culturele instellingen hebben, net als de bibliotheek, de afgelopen jaren te maken gehad met soms forse bezuinigingen. Daarom is aan het college gevraagd wanneer zij met een voorstel komen om ook aan de andere verenigingen een extraatje toe te kennen. Of als het college zo’n voorstel niet wil doen, aan te geven waarom volgens het college alleen de bibliotheek in aanmerking komt voor een extraatje.”

In de raadsvergadering van december komt dit onderwerp opnieuw aan de orde. “Overigens staat dit extraatje los van de opdracht aan het college, mede op initiatief van het CDA, om met een steunmaatregelenpakket te komen in verband met corona.”

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button