Politiek

Eerste stap Regio Deal ‘Samen Noord-Holland versterken’ is gezet

Adverentie

Noord-Holland Noord – De gemeenten in de regio Noord-Holland Noord (NHN) hebben de handen ineengeslagen en hebben samen met het onderwijs, bedrijfsleven en overige samenwerkingspartners een voorstel voor een Regio Deal gemaakt. Dit voorstel is de basis voor een deal tussen het Rijk en de regio. De 17 gemeenten willen de potentie van de regio beter benutten door het versterken van de brede welvaart langs drie lijnen: beter leren, beter werken en beter leven. De aanvraag van regio NHN voor een Regio Deal wordt op dit moment door het Rijk beoordeeld; het ministerie van Binnenlandse Zaken moet worden overtuigd om de Regio Deal mede te financieren.

Zaken waar de Regio Deal op inzet zijn het aantrekken en vasthouden van meer (hoog)opgeleiden naar de regio; het verbeteren van een vestigingsklimaat voor huidige en toekomstige ondernemers; en het bieden van een aantrekkelijke woonomgeving. De deelnemende partijen zijn ervan overtuigd dat deze doelen alleen behaald kunnen worden met een goede samenwerking. Het verbeteren, uitbouwen en integreren van de bestaande samenwerking is dan ook een belangrijke voorwaarde voor het bereiken van het toekomstbeeld dat de Regio Deal schetst. Concreet gezien wil de regio de samenwerking tussen de onderwijssector en het regionale bedrijfsleven versterken door het ontwikkelen van partnerschappen. Zo voorziet de Regio Deal Noord-Holland Noord als innovatiemotor van de regio.

“Wij hebben veel te bieden: voor Nederland, voor Europa én mondiaal”, leest het voorstel. “NHN kent toonaangevende bedrijven in voeding, zaadveredeling en offshore technologie. Denk aan de wereldwijd bekende Seed Valley of onze ligging als dé toegangspoort naar de Noordzee, waar de groene energie zich snel ontwikkelt voor wind op zee en waterstof en waar de internationale veiligheid op zee door de Koninklijke Marine wordt gewaarborgd.” Ook de kernreactor in Petten, waar dagelijks 30.000 patiënten baat bij hebben, wordt genoemd als iets wat de regio een krachtige uitgangssituatie geeft.

Cofinanciering
Het demissionaire kabinet vindt het belangrijk om de kracht en eigenheid van regio’s te koesteren en heeft daarom geld beschikbaar gesteld voor Regio Deals. De eenmalige Rijksbijdrage per regio bedraagt minimaal € 5 miljoen en maximaal € 40 miljoen. De daadwerkelijke verdeling van de cofinanciering kan pas worden uitgewerkt als het voorstel van de Regio Deal door het Rijk is geselecteerd en bekend is welke bijdrage de regio krijgt. Het voorstel wordt getoetst aan vier aspecten: opgave, aanpak, financiën en organisatie.

Van de regionale partijen die een voorstel indienen, wordt verwacht dat zij zelf ook een financiële bijdrage leveren die passend is gegeven de opgaven en de draagkracht van de regio, waarbij 50 procent van de Rijksbijdrage als uitgangspunt geldt. Het voorstel dat de regio NHN indient, richt zich op de maximale Rijksbijdrage per deal, dus € 40 miljoen. Dat betekent dat de gemeenten, het onderwijs en bedrijfsleven samen ook € 40 miljoen moeten bijdragen. Dit hoeft niet volledig in een geldbijdrage, maar kan ook door bijvoorbeeld projecten waar al budget aan is toegekend of bijdragen in natura.

De periode van selectie en besluitvorming van het kabinet loopt van november 2023 tot het voorjaar van 2024. Daarna worden de voorstellen uitgewerkt tot Regio Deals, die in het najaar van 2024 ondertekend worden. De Regio Deal van NHN is vierjarig en zal, met cofinanciering van het Rijk, lopen tussen eind 2024 en eind 2028.

Toon meer

Lianne Snel

Lianne Snel is sinds maart 2023 werkzaam als onderzoeks- en politiek journalist voor zowel Regio Noordkop als Noordkop Centraal. Zij is bereikbaar via lianne@regionoordkop.nl.

Reageer op dit bericht

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Wellicht ook interessant

Back to top button