Den Helder

Vragen over veiligheid in Den Helder

Iedere inwoner van Den Helder heeft recht op een veilige gemeente. Dat stelt de fractie van de PVV in Den Helder. De partij heeft vragen gesteld aan het college, naar aanleiding van recente uitspraken over de inzetbaarheid van de politie.

Meerdere burgemeesters slaakten onlangs een noodkreet over de inzetbaarheid. Ook de politiechef van Noord-Holland liet weten dat er dagelijks keuzes gemaakt moeten worden (in elke dienst), die de politie liever niet zou maken. En zelfs deze keuzes zijn niet genoeg om de druk op de roosters te verminderen.

De Helderse PVV “maakt zich ernstige zorgen over de veiligheid van onze burgers”, meldt fractievoorzitter Vincent van den Born. “Zeker nu de meest recente criminaliteitscijfers laten zien dat de veiligheid in Den Helder nog veel verbeteringen behoeft. We moeten alles op alles zetten om de veiligheid van burgers zo goed mogelijk te waarborgen.”

Vragen
Van het college wil de partij weten wat de exacte gevolgen voor Den Helder zijn van de maatregel van minister Grapperhaus om honderden agenten vrij te maken voor de beveiliging van officieren van justitie, rechters en advocaten. Ook vraagt de PVV: “zijn er aanwijzingen dat bepaalde politietaken in Den Helder onder druk staan door de genoemde maatregel? Zo ja, waar blijkt dat uit en wat wordt er gedaan om deze taken toch zo goed mogelijk uit te kunnen voeren?”

Verder vraagt de PVV of het college het met haar eens is dat commerciële partijen eventueel tijdelijk kunnen worden ingezet om bepaalde politietaken over te nemen.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button