Den HelderMaritiem

Helderse haven blijkt van groot belang voor regionale economie en werkgelegenheid

Den Helder – Erasmus UPT publiceert de havenmonitor 2021: een studie naar de economische betekenis van de Nederlandse zeehavens. Deze havenmonitor meet elk jaar de directe werkgelegenheid en toegevoegde waarde van alle zeehavens in Nederland.

De havenmonitor 2021 is nu beschikbaar. In totaal werken er meer dan 350.000 werknemers in de Nederlandse zeehavens, direct en indirect en samen realiseren al die mensen ruim 40 miljard euro aan toegevoegde waarde. In de Kop van Noord-Holland is de toegevoegde waarde van de haven voor de regio groot; maar we zien ook dat de sector door corona een tik heeft gehad. De bedrijvigheid laat het bredere regionale karakter van de haven zien.

Economische betekenis
Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord, gemeente Den Helder en Port of Den Helder hebben aanvullend de economische waarde van specifiek de haven van Den Helder laten onderzoeken. Uit het onderzoek blijkt onder meer dat de economische betekenis van de havengerelateerde werkgelegenheid zich in Den Helder niet beperkt tot het havengebied. Er is sprake van een flink aantal werknemers bij bedrijven die elders in de kop van Noord-Holland gevestigd zijn.

Jacoba Bolderheij, directeur Port of Den Helder: “De haven heeft een stevige betekenis voor stad- en regio. Covid heeft natuurlijk effect gehad op de gasactiviteiten in 2020, terwijl het havenbedrijfsleven juist in die sector heel actief is. Je ziet dat terug in een daling van de toegevoegde waarde van het bedrijfsleven, maar gelukkig zien we voor de regio niet veel effect in de werkgelegenheidscijfers. Het goede nieuws is dat dit weer herstellend is; er wordt weer volop gewerkt op de Noordzee en dat zien we terug in de haven.”

“We werken er hard aan bij Port of Den Helder om de haven zo in te richten dat deze de bestaande klanten kan bedienen en nieuwe kan aantrekken. De snelle ontwikkelingen in de energietransitie, de extra windparken die er al voor 2030 gaan komen, de snelheid waarmee de waterstofeconomie opkomt, het zijn prachtige ontwikkelingen. Ook zien we dat er steeds meer bedrijven komen die de haven als locatie zien voor pilots en onderzoek. Als we dat kunnen laten groeien zou dat mooi zijn, ook in het kader van kennisontwikkeling in de regio. De haven en de havenbedrijventerreinen bieden een prima uitvalsbasis!”

Stuwende kracht
Wethouder Kees Visser van gemeente Den Helder: “Ook dit jaar blijkt uit de regionale monitor dat de haven in Den Helder een belangrijke stuwende kracht is voor de economie in de Kop van Noord-Holland. De haven biedt (direct en indirect) werk aan bijna 4.000 mensen. Dit is nagenoeg gelijk aan vorig jaar.”

“Duidelijk is dat de werkgelegenheid zich niet beperkt tot het havengebied maar zich uitstrekt tot sectoren als industrie en groothandel. Mooi om te zien dat de economische betekenis van havengerelateerde bedrijven in de Kop van Noord-Holland in 2020 licht is toegenomen van 1.320 naar 1.380 werknemers, naast de arbeidsplaatsen bij de Koninklijke Marine.”

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button