Den HelderPolitiek

Gemeente, onderwijs en kinderopvang werken samen aan vorming Integrale Kindcentra

Den Helder – De ontwikkelingen rondom Integrale Kindcentra (IKC) zijn een landelijke trend die ook Den Helder bereikt heeft. In een IKC zijn kinderopvang en basisonderwijs samengevoegd en wordt opvang en educatie voor kinderen van 0-12 jaar aangeboden. Dit zorgt voor een ononderbroken ontwikkelingslijn en een verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. De gemeente stimuleert IKC-vorming en werd dinsdagavond bijgepraat over de voortgang.

Vanuit het coalitieakkoord is besloten dat de gemeente ook een financiële bijdrage levert. Deze is voor 2020, 2021 en 2022 jaarlijks €100.000 en wordt verdeeld over de vijf schoolbesturen in Den Helder die zich bezighouden met IKC-vorming: Meerwerf, Stichting Kopwerk, Sarkon, Lev-De Lichtlijn en Stichting Samenwerkingsscholen. Wethouder Pieter Kos liet weten dat alle scholen een eigen invulling geven aan de IKC-vorming, maar dat er veel wordt samengewerkt en dat belangrijke informatie gedeeld wordt. Zo hoeven goede ideeën niet meerdere keren bedacht te worden. De financiële steun stopt in principe na dit jaar, maar IKC’s blijven in de onderwijsvisie van de gemeente.

Overal IKC’s
Meerwerf Basisscholen is momenteel bezig met IKC-vorming op twee locaties: IKC Haven 48 en De Dijk. De onderwijskundige identiteit verandert daarbij van traditioneel naar eigentijds. De Driemaster van Stichting Sarkon heeft het IKC traject inmiddels doorlopen en de Vlieberg, de Windwijzer, de Trimaran en de Hofstee zijn nog in ontwikkeling. De Lichtlijn is aan het integreren met kinderopvang de Kleine Reiziger. Bij Kopwerk hebben alle scholen, de Eben Haëzer, Schoter Duijn, de Rank en de Verrekijker een doorlopende leerlijn door samenwerking met de kinderopvang. In algemene zin wordt de samenwerking tussen de organisaties geïntensiveerd.

IKC-Zorg
Bij De Fontein, ook van Stichting Kopwerk, is nog iets bijzonders aan de hand. Daar wordt in samenwerking met Stichting Samenwerkingsschool, Aloysius Stichting en Parlan Jeugdhulp een IKC-Zorg ontwikkeld. Volgens Kos misschien wel uniek in Nederland. Ton Jong, algemeen directeur van Stichting Samenwerkingsschool, gaf aan als doelstelling te hebben om al deze partijen te verbinden. Door de expertises te bundelen kan beter voorzien worden in passend onderwijs. Speciaal basisonderwijs moet volgens Jong zo klein mogelijk worden. Door het bijzonder onderwijs te integreren in een IKC kan terugstromen naar regulier onderwijs vergemakkelijkt worden. Door hierin voorop te lopen kan Den Helder volgens Jong een echte ‘onderwijsstad’ worden.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos is werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. E-mail: stijn@regionoordkop.nl

Wellicht ook interessant

Back to top button