Opvang kwetsbare jongeren in de Visbuurt houdt de gemoederen bezig

Den Helder – De komst van een opvanglocatie voor zeven kwetsbare jongeren in het voormalige pand van Bed & Breakfast Cape Horn aan de Zuidstraat in Den Helder houdt de gemoederen bezig. Het project genaamd ‘Pitstop’ mag van de Stadspartij niet doorgaan. Er zouden al genoeg kwetsbare mensen worden opgevangen in de Visbuurt. Een groep inwoners dient op initiatief van Koos van Dongen een bezwaarschrift in.

Een week geleden liet Harrie van Dongen, fractievoorzitter van de Stadspartij, weten dat hij het zeer teleurstellend vindt dat de kamerverhuur in de Visbuurt toeneemt. Volgens zijn partij is de wijk verzadigd wat betreft de opvang van kwetsbare groepen. In 2019 diende de Stadspartij samen met CDA en Beter voor Den Helder nog een motie in waarmee de kamerverhuur werd tegengegaan. Volgens de fractievoorzitter staat het goedkeuren van project ‘Pitstop’, waarmee zeven jongeren zonder stabiele thuissituatie minimaal een jaar lang in de buurt komen wonen, dan ook haaks op afspraken die de raad met het college heeft gemaakt. Via Stadspartij wethouder Pieter Kos worden de zorgen van de partij ook in het college besproken.

Het aandeel kwetsbare groepen is te hoog, zorgt voor overlast
Oud-raadslid Koos van Dongen, de broer van Harrie en inwoner van de Visbuurt, dient nu namens de omwonenden een bezwaarschrift in. Volgens hem is de overlast al groot en verzaakt de gemeente om met de omwonenden in gesprek te gaan. “Voorheen was het contact er wel, maar het lijkt erop alsof de gemeente de oude buurten heeft opgegeven. Kennelijk is de Visbuurt aangemerkt als het afvoerputje van Den Helder en mag daar iedereen die onder toezicht of onder begeleiding worden gehuisvest.” Volgens Koos van Dongen moet de opvang van deze kwetsbare groepen beter verdeeld worden over Den Helder, maar ook over andere steden in de regio. Nu ziet hij regelmatig dat er wordt gedronken op straat en dat hulpbehoevenden die wachten tot hun opvanglocatie opengaat elders in de wijk schuilen.

Om te protesteren tegen de verdere uitbreiding van het aandeel kwetsbare groepen dient het oud-raadslid een bezwaarschrift in. Daarop staan de handtekeningen van ongeveer tien bewoners van de Visbuurt. Vanwege corona was het niet mogelijk om langs de deuren te gaan. Van Dongen twijfelt zelf over de zinvolheid van het bezwaar, omdat alles al beklonken lijkt te zijn: “Wij vragen ons oprecht af of de gemeente Den Helder ons wel serieus wenst te nemen, omdat de vergunning en het geld kennelijk al in kannen en kruiken is, zoals de krant vermelde. Ons bezwaar zal dus feitelijk als een formaliteit worden behandeld.” Van Dongen heeft via de gemeente een verzoek ingediend voor een gesprek met de burgemeester, waar hij graag mee om tafel gaat.

Initiatiefnemer DnoDoen liet aan het Noordhollands Dagblad weten het te betreuren dat De Stadspartij er zo over denkt. Volgens directeur-bestuurder Hil Rabenberg gaat het om Helderse jongeren kent Den Helder problemen op sociaal gebied. Er is een wachtlijst van jongeren die geholpen moeten worden, dus het uitbreiden van het aanbod is nodig.

Mobiele versie afsluiten