Noord-Holland

Noord-Holland wil een circulaire economie

Noord-Holland – De provincie Noord-Holland wil af van het onderscheid tussen economie en circulaire economie. Hiervoor moet de lopende transitie worden versneld in de provincie en in de eigen bedrijfsvoering.

Noord-Holland intensiveert de komende vijf jaar het stimuleren en opschalen van circulair ondernemen én het duurzaam maken van grondstofketens zodat zij zo veel mogelijk grondstoffen kunnen behouden. Met de nieuwe Actieagenda Circulaire Economie 2021-2025 laat de provincie zien welke rol zij pakt en wat zij in de komende 5 jaar concreet gaat doen de transitie naar een kringloopeconomie te versnellen.

Kringloopeconomie
De provincie wil ervoor zorgen dat meer ondernemers duurzaam gaan ondernemen en ook bestaande ondernemers ondersteunen met het opschalen van duurzame innovaties. De provincie stelt daarom een ambassadeur aan die het gesprek aangaat met bedrijven, inspireert met voorbeelden van circulaire businessmodellen en wijst op financiële regelingen waar bedrijven gebruik van kunnen maken. Ook biedt de provincie trainingen aan waarin bedrijven leren een strategie te ontwikkelen om over te gaan op een circulaire bedrijfsvoering.

Het gebruik van primaire grondstoffen moet afnemen door bestaande grondstoffen niet te vernietigen, maar in de keten te behouden. Dit doet de provincie door één of meer aanjagers aan te stellen die op zoek gaan naar mogelijkheden op regionale schaal grondstofketens te vormen. De provincie richt zich daarbij op textiel, biomassa en voedsel, plastics en bouw. Door bedrijven te stimuleren tot het vormen van grondstofketens komt er ook een subsidieregeling.

Toon meer

Famke Mulder

Dit bericht is geplaatst door Famke Mulder. Zij is stagiair geweest bij Regio Noordkop en volgde de opleiding mediaredactiemedewerker op het Mediacollege in Amsterdam.

Wellicht ook interessant

Back to top button