Schagen

Regius College en Trinitas College gaan samen verder

Schagen – Het Regius College in Schagen en het Trinitas College in Heerhugowaard hebben de intentie om per 1 januari 2022 samen een nieuwe stichting te vormen. Dat stelt hen in staat de gedeelde ambities ten aanzien van onderwijskwaliteit, de breedte van het onderwijsaanbod en aantrekkelijk werkgeverschap nog beter te realiseren, ook in deze tijden van een groeiend lerarentekort en een dalend leerlingenaantal. De huidige scholen blijven bestaan. Zij behouden daarbij niet alleen hun namen, maar ook hun huidige denominatie.

Leerlingen zullen in de dagelijkse praktijk door de bestuurlijke fusie geen veranderingen ervaren. Zij gaan nog steeds naar dezelfde school, hebben les van dezelfde docenten en volgen hetzelfde onderwijs. Op de langere termijn zullen de gevolgen voor hen positief zijn. De nieuwe stichting kan, door haar grotere omvang, gemakkelijker het brede palet aan kwalitatief goede opleidingen in zowel Heerhugowaard als Schagen blijven aanbieden

Wanneer het Trinitas College en het Regius College hun krachten bundelen, vormen zij samen een van de grootste onderwijswerkgevers in de regio. Als grotere werkgever kan de organisatie medewerkers meer baanzekerheid en loopbaanperspectief bieden dan beide onderwijsbesturen nu apart kunnen.

Proces
Het voorgenomen besluit tot een bestuurlijke fusie van het Trinitas College en Regius College is de uitkomst van een intensieve verkenning en uitvoerig onderzoek. De komende periode wordt de bestuurlijke fusie verder voorbereid en vindt finale besluitvorming plaats; intern door de raden van toezicht en medezeggenschapsorganen en extern door onder meer de gemeenten en het ministerie van OCW.

Toon meer

Laura Konkelaar

Dit bericht is geplaatst door Laura Konkelaar. Zij is stagiair bij Regio Noordkop en volgt de opleiding mediaredactiemedewerker op het Mediacollege in Amsterdam. Laura richt zich tijdens haar stage op redactiewerk, filmen en editen. Ze is bereikbaar via laura@regionoordkop.nl

Wellicht ook interessant

Back to top button