GR2022DH

Verkiezingsprogramma VVD: “Den Helder blijft goed, wordt beter”

Advertentie:

Den Helder – Het gaat best goed met Den Helder, vindt de VVD. In het verkiezingsprogramma gaat de partij dan ook uit van het principe: “Wat goed is, dat moet goed blijven”. Uit gesprekken met inwoners blijkt volgens lijsttrekker Petra Bais dat de Nieuwediepers blij zijn met de ontwikkelingen in de binnenstad, de stranden en de kustrecreatie, de duinen en de dijk, maar ook de vele evenementen, sportclubs en culturele voorzieningen. Speerpunt nummer één is voor de VVD het bouwen van woningen.

De VVD wil als liberale partij zoveel mogelijk vrijheid voor de inwoners en ondernemers in Den Helder. De partij is blij met de ontwikkelingen van de afgelopen vier jaar en vindt dat zij verantwoordelijkheid hebben gepakt, ook bij moeilijke keuzes. Heel belangrijk daarin is geweest dat de bestuurlijke rust bewaard is. Zo is de gemeente een betrouwbare partner voor de provincie en buurgemeenten, maar vooral ook voor de eigen inwoners.

Woningbouw
Om de gemeente Den Helder voor nog meer mensen aantrekkelijk en toegankelijk te maken wil de VVD tot 2030 minstens 1500 woningen bouwen. Daarvan moeten er 500 in Julianadorp komen. Deze komen onder andere bij station Zuid, aan de Westoever, het Vinkenterrein en in Julianadorp-Oost. Daarbij aandacht voor de woningen voor jongeren en ouderen en het aanbod sociale huur. Het project startersleningen moet in stand blijven. Ook kan er semipermanente bouw komen voor tijdelijke seizoensarbeiders op de Doggershoek.

Ook veiligheid is een speerpunt voor de VVD. Zo wil de partij zich inzetten voor zichtbare politie en handhaving op straat, meer cameratoezicht, meer snelheidscontroles en het stimuleren van buurtpreventie. Ook op het gebied van zwerfafval en hondenpoep moet meer gehandhaafd worden. Meer vrijheid is er juist voor ondernemers. De gemeente moet opdrachten zoveel mogelijk gunnen aan lokale partijen. Het ondernemersloket moet verder geprofessionaliseerd worden. De vergunning voor kleine terrassen kan worden afgeschaft en in algemene zin kunnen de terrassen worden uitgebreid. De gemeente moet veel inzetten om talent te behouden in de gemeente.

Zo moet er voldoende werk zijn en moet de bereikbaarheid omhoog. De Moormanbrug moet verplaatst worden. In de omgeving van de TESO komt een blauwe zone en de verkeersstromen naar de veerboot moeten verbeterd worden. Ook wil de VVD de ontwikkeling van de N77 op de landelijke agenda houden. Werken moeten altijd lonen: Inwoners met een uitkering gaan erop vooruit als zij een betaalde baan krijgen. De ontwikkeling van integrale kindcentra gaat door en er komt een geschikte locatie voor nieuwbouw van Scholen aan Zee.

Cultuur, zorg en organisatie
Op het gebied van cultuur en sport wil de VVD via het Jeugdsportfonds blijven stimuleren dat kinderen uit gezinnen met een laag inkomen ook kunnen sporten. Er is op cultureel gebied veel ruimte voor initiatieven van inwoners. Het huidige aanbod cultuur moet behouden blijven voordat er geïnvesteerd wordt in uitbreiding. Organisaties kunnen gestimuleerd worden om evenementen te organiseren, daarbij kan de gemeente ondersteunen. De VVD is voor het realiseren van een nieuw evenemententerrein in Julianadorp. De VVD wil zo min mogelijk gemeentelijke monumenten.

Er moet meer aandacht komen voor mantelzorgers en een steviger aanpak voor dierenmishandelaars. De gemeente moet bemiddelen en coördineren op het gebied van jeugd- en ouderenzorg. Aardgasloos wonen kan gestimuleerd worden waar zinvol en mogelijk. Gemeentelijke gebouwen moeten verduurzaamd worden. Ook wil de VVD meer bomen planten, een duurzaamheidsbonus voor het onttegelen van je tuin en het stimuleren van het isoleren van woningen. In de communicatie kan de gemeente ook stappen maken: Het taalniveau moet omlaag en de digitale dienstverlening omhoog. De ICT krijgt een update en in het ambtelijk apparaat zitten vooral vaste krachten. Lastenverhoging komt er niet, enkel een inflatiecorrectie. De OZB blijft zo laag mogelijk.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos was in het verleden werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. In 2023 maakte hij de overstap naar Binnenlands Bestuur. Tegenwoordig is hij op vrijwillige basis een van de presentatoren van De Week op Zaterdag, op de radiozender van Regio Noordkop.

2 reacties

  1. “Een betrouwbare partner voor de bewoners…..” De waarheid: de VVD gooide alle 141 bezwaarschriften tegen het stadhuisplan in de prullenbak, alle beroepen tegen de vergunning eveneens. een referendumaanvraag en petitie ook. Ze is de aanvoerder van de fraude en valsheid in geschrifte, al vier jaar. Er is geen enkel Raadsbesluit – wat normaal is in een democratie – over de locatie stadhuis. Dat is in twee rechtszittingen door vier rechters vastgesteld. De burger wordt genegeerd, de rechter niet gerespecteerd. Scan: 11% vertrouwen, kieskompas: Helderse bestuur het slechtste van Noord Holland. Zo nodig volgt een aanklacht tegen het College en de hele Raad bij de Raad van State. Slechte reclame voor de stad. Kies, en herstel de democratie.

Wellicht ook interessant

Back to top button