Hollands Kroon

Stichting “Red de Wieringermeer” vraagt Tweede Kamer 380 kV-leiding op voorhand tegen te houden

Hollands Kroon – Stichting “Red de Wieringermeer” vraagt in een brief aan de Tweede Kamer om het recent getekende convenant voor de aanleg van een bovengrondse 380 kV-leiding naar de Kop van Noord-Holland terug te draaien.

De in Slootdorp gevestigde stichting stelt dat de ondertekening van het convenant op 6 februari 2023 door minister Jetten, gedeputeerde Stigter en electriciteitsnetbeheerder TenneT, lopend overleg doorkruist met meerdere betrokken partijen, waaronder belanghebbende gemeenten, over verkenning van verschillende manieren om knelpunten in de energievoorziening in de Kop van Noord-Holland op te lossen.

Volgens een tweetal brieven van de stichting aan provinciale staten en de Tweede Kamer is in geen van de genoemde lopende overleggen een plan besproken, waarin de aanleg van de 380 KV-leiding wordt voorgesteld.

Red de Wieringermeer vindt dat het besluit tot dit tracé niet voldoet aan de door de minister van Klimaat en Energie zelf voorgeschreven integrale benadering. Voldoende afweging van de forse aantasting door deze leiding ontbreekt volgens de brieven. Integendeel, de bevolking wordt uitgenodigd om een keuze te maken waar deze aantasting plaats mag vinden.

Volgens de actiegroep is dit zware tracé helemaal niet nodig, omdat het alleen bedoeld is om de verwachte groei van datacenters op Agriport te faciliteren. Deze verwachte groei blijkt uit cijfers echter grotendeels achterhaald te zijn, aldus Red de Wieringermeer.

Een bestuurlijke keuze voor een bovengrondse 380 KV hoogspanningsleiding is in de ogen van de plaatselijke stichting de meest ingrijpende oplossing en sluit volgens hen andere mogelijke oplossingsrichtingen, die onderwerp van gesprek vormen, verder uit. Deze alternatieven zijn volgens voorzitter Jan Meijles: ondergrondse aanleg van extra 150 kV-leidingen, van wisselstroom of van waterstofleidingen.

Toon meer

Richard de Graaf

Richard is werkzaam bij Regio Noordkop als weekendredacteur. Hij is bereikbaar via richard@regionoordkop.nl Nieuws voor de omroep? Stuur het naar nieuws@regionoordkop.nl

Wellicht ook interessant

1 reactie

  1. Bewonder vooral deze 380K masten niet. Traditionele 150K verstoort de omgeving maar went. 380K is echt andere koek. De reuzen van 380K helpen een uitzicht voor altijd en eeuwig om zeep. En dat went nooit. De komst van deze reuzen is echter niet te stoppen omdat het ´goed´ is voor ons allemaal en ´slecht´ voor een enkeling. Energie mis je tenslotte pas wanneer je er geen toegang meer toe hebt.

Back to top button
%d bloggers liken dit: