Gedenkplaats voor voormalig Joodse stadgenoten uit WOII

Den Helder – De Gedenkplaats voor voormalig Joodse stadgenoten, die in de oorlog slachtoffer werden van het Naziregime, zal woensdag 29 april worden onthuld. Omdat zij niet vergeten worden!

Om buurtbewoners en andere geïnteresseerden te informeren over de komst en plek van de in te richten Gedenkplaats zal de stichting Herdenkingsstenen een informatieavond organiseren op woensdag 18 maart. Tijdens deze avond in de Bethelkerk zal Jan Kikkert een korte presentatie geven over Den Helder en haar Joodse gemeenschap voor en na WOII. Aanvang 19.00 uur en de inloop begint vanaf 18.45 uur.

Edzo Bindels zal een presentatie geven over de totstandkoming van de Gedenkplaats. Edzo Bindels is ontwerper van de Gedenkplaats en als Stedenbouwkundige nauw betrokken bij de stadsvernieuwing in Den Helder.

Zeestad zal aanwezig zijn voor de beantwoording van vragen over de realisatie van de Gedenkplaats in het nieuw te ontwikkelen tweede gedeelte van het Stadspark. Iedereen is van harte welkom op woensdagavond 18 maart in de Bethelkerk. Voor meer informatie info@herdenkingsstenendenhelder.eu