Maritiem

Nederlandse Vissersbond geschokt over cameratoezicht op vissersschepen

Den Helder – Een meerderheid van het Europees Parlement stemde woensdag voor cameratoezicht aan boord ter controle van vissersschepen. Daarmee geven zij deels gehoor aan het voorstel van de Europese Commissie om de voor de visserijsector onwerkbare aanlandplicht (Aanlandplicht houdt in dat de vissers ondermaatse vis of over-quota niet meer overboord mogen gooien) te controleren door middel van camera’s. De Nederlandse Vissersbond vindt het besluit schokkend.

De Nederlandse Vissersbond is vanaf het eerste moment tegen het verplicht gebruik van camera’s aan boord voor controledoeleinden. “Camera’s aan boord ter controle van de aanlandplicht dragen niet bij aan de doelstelling van de aanlandplicht: namelijk het verhogen van de selectiviteit”, zegt Durk van Tuinen van de Nederlandse Vissersbond. “Om selectieve visserij te bevorderen is onderzoek en innovatie nodig, geen controle op regelgeving die vanaf het eerste moment onuitvoerbaar is voor onze sector.”

Met de fulltime cameracontrole aan boord vreest de Nederlandse Vissersbond voor een onredelijke lastenverhoging voor vissers. Daarnaast is de techniek nog niet bewezen en zijn camerasystemen gevoelig, voornamelijk op vissersvaartuigen die de ruige zee trotseren. Verder strijd de visserijsector al sinds de invoering van de zogenaamde aanlandplicht tegen deze wet- en regelgeving, omdat deze nagenoeg onuitvoerbaar is voor de vissers op zee.

Zware tijden
Vissers leven in zware tijden door een onuitvoerbare aanlandplicht, een pulsverbod, de gevolgen van de Brexit en het verlies van visgebied door nieuwe Natura 2000-gebieden en windmolenparken op zee. Extra controleverplichtingen en fulltime cameratoezicht aan boord lijken daar nu bovenop te komen.

De aanleiding voor de stemming over cameratoezicht aan boord is de controleverordening die herzien wordt. Een van de onderdelen binnen de herziening van de controleverordening is verplicht cameratoezicht. De Europese Commissie heeft voorgesteld om door middel van cameratoezicht aan boord te controleren op het naleven van de aanlandplicht. De aanlandplicht is enkele jaren geleden in het Gemeenschappelijk Visserijbeleid vastgelegd om selectiever vissen te stimuleren.

Begin februari stemde de Visserijcommissie van het Europees Parlement al over de herziening van de controleverordening en de mogelijke verplichting van cameracontrole aan boord. Toen stelde de Visserijcommissie voor om cameratoezicht alleen op vrijwillige basis toe te staan en wanneer een vissersvaartuig twee of meer overtredingen heeft begaan op artikel 15 van het Gemeenschappelijk Visserij Beleid (de aanlandplicht). De Europese Commissie heeft nadien op slinkse wijze groen georiënteerde partijen beïnvloed, wat gister uiteindelijk heeft geleid tot een stemming in het Europees Parlement met acht stemmen verschil in het nadeel van de visserijsector.

Aangenomen amendement
In het door het Europees Parlement aangenomen amendement over de verplichte cameracontrole aan boord van vissersvaartuigen staat dat een percentage vissersvaartuigen van boven de twaalf meter die een hoog risico vormen om de aanlandplicht niet na te leven, CCTV-systemen (gesloten televisiecircuit) aan boord moeten hebben voor het continu opnemen en opslaan van de gegevens. Dit in overeenstemming met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de verwerking van persoonsgegevens. Het betreffende percentage dient nog te worden vastgesteld.

Rond mei zal de herziening van de controleverordening, waar verplicht cameratoezicht aan boord onderdeel van is, behandeld worden in het triloog met de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Raad. Na de stemming van woensdag blijkt dat zowel de Europese Commissie als het Europees Parlement voor verplichte cameracontrole aan boord zijn. Daarmee is de kans dat het idee van tafel wordt geschoven nihil.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

1 reactie

  1. En weer een stap gezet naar een totalitaire staat! Schandalig…

Back to top button
%d bloggers liken dit: