Noord-Holland

Ombouw lege winkels maakt meer dan 20.000 woningen mogelijk

Advertentie:

Noord-Holland – De provincie Noord-Holland wil dat leegstaande winkels in centrumgebieden vaker worden omgebouwd tot woningen. Uit onderzoek blijkt dat het nu al mogelijk is om 9.000 tot 10.000 woningen te realiseren door transformatie van leegstaand winkelvastgoed. Met een verdere toename van de leegstand door corona groeit de potentie voor wonen in centra naar circa 21.000 tot 27.000 woningen.

Noord-Hollandse winkelgebieden kampen met toenemende structurele leegstand. Deze ontwikkeling was al gaande door een verschuiving naar online winkelen en wordt nu versneld door de impact van Covid-19. Er staat ruim 400.000 vierkante meter winkelvastgoed leeg waarvan ruim 125.000 vierkante meter in aanmerking komt voor transformatie.

Ilse Zaal, gedeputeerde economie: “Het toekomstperspectief voor detailhandel in veel winkelgebieden is niet rooskleurig. Daardoor komt de leefbaarheid van steden en kernen op den duur onder druk te staan. We willen met gemeenten hun centrumgebieden divers, compact én toekomstbestendig maken. Vooral aan de randen van de winkelgebieden en in de straten daaromheen zien wij kansen om panden geschikt te maken als woning.”

Inventarisatie
De provincie Noord-Holland heeft een inventarisatie laten maken van de kansen die er zijn in winkelgebieden. Uit dit onderzoek blijkt dat het nu al mogelijk zou zijn 9.000 – 10.000 woningen te realiseren door transformatie van leegstaand winkelvastgoed. Het gaat dan hoofdzakelijk om herontwikkeling van winkelpanden om wonen te realiseren of sloop/nieuwbouw van incourant vastgoed. De grootste woningaantallen zijn mogelijk in middelgrote centra en binnensteden. Transformatie in de kleinere kernen kan juist de leefbaarheid versterken. Met een verdere toename van de leegstand groeit de potentie voor wonen in centra naar circa 21.000 tot 27.000 woningen.

De provincie gaat samen met gemeenten verder onderzoeken welke projecten grote kans van slagen hebben en welke bestaande subsidieregelingen daarvoor ingezet kunnen worden. Daarnaast komt er een meerjarige aanpak voor het uitvoeren van pilots en het realiseren van kansrijke projecten.

Het onderzoeksrapport is te vinden op www.noord-holland.nl.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button