GR2022DH

Helderse verkiezingen bij voorbaat ongeldig? Uwe vindt van wel! (update)

Oud-wethouder Hans Boskeljon zegt voorzittersfunctie op!

Den Helder – Burgemeester Jan de Boer was er vooraf heel duidelijk over en ook Team Verkiezingen van de gemeente Den Helder wond er tot voor kort geen doekjes om: wie kandidaat is voor de gemeenteraad kan geen lid zijn van een stembureau. Toch meldde de Helderse Courant vrijdag dat Bernard Fritzsche, oud-wethouder namens de VVD en dit jaar verkiesbaar voor Behoorlijk Bestuur, komende week optreedt als voorzitter van het stembureau. “Dat kan en mag niet!”, foetert Uwe Smit.

Smit had zich ook aangemeld voor hulp bij de verkiezingen, maar kreeg te horen dat hij geen zitting kon nemen als lid van een stembureau, omdat hij kandidaat-gemeenteraadslid is. Hij staat namelijk op de lijst van de nieuwe politieke partij Helders Geluid. Weliswaar als lijstduwer, maar toch. “Dat Fritzsche het wel mag is leuk voor hem, maar het klopt van geen kant”, stelt Smit.

Net als Smit waren er ook dit jaar weer vele burgers die politiek actief zijn (lid van de raad of een commissie, kandidaat of anderzijds betrokken bij een partij) en die zich hadden gemeld voor een rol op het stembureau. Zoals de afgelopen jaren heel gebruikelijk en totaal geen probleem was. Vooruitlopend op nieuwe regelgeving, waarbij dit dus niet langer is toegestaan, opereerde de nieuwe burgemeester van Den Helder voortvarend en besloot de regel nu al toe te passen. Jammer voor Smit en vele anderen, maar de meeste hadden er ook best begrip voor. Tot vrijdag bleek dat Den Helder dus blijkbaar met twee maten meet…

Ongeldige verkiezingen
“Ik heb inmiddels telefonisch doorgegeven dat dit rechtsongelijkheid is en vraag de heer Fritzsche alsnog van de lijst af te halen als lid van een stembureau”, vertelt Smit. “Overeenkomstig de Grondwet dient de overheid de ingezetenen gelijk te behandelen. Dat doet de gemeente Den Helder in dit geval niet. Dus als de heer Fritzsche wel mag fungeren op een stembureau, dan verzoek ik dat alle kandidaatsraadsleden alsnog worden uitgenodigd om deel te nemen als lid van een stembureau. Als de gemeente dit niet doet en gelijktijdig Fritzsche wel handhaaft, dan kunnen ze de verkiezingen in Den Helder bij voorbaat als ongeldig verklaren!”

Update
Niet alleen Smit is het niet eens met de gang van zaken. Hans Boskeljon, ook oud-wethouder maar geen kandidaat-raadslid, zou komende week fungeren als voorzitter van het stembureau in het dorpshuis van Julianadorp. Hij ziet er vanaf, na de berichtgeving over Fritzsche.

Boskeljon stuurde vrijdagmiddag het volgende aan burgemeester Jan de Boer: “Hierbij zie ik af van mijn functie als voorzitter van het stembureau MFC in Julianadorp. De reden hiervoor mag u reeds duidelijk zijn. Het vooraf gestelde, dat kandidaten die op de lijst plaatsnemen geen stembureaulid mogen zijn, heeft mij doen besluiten om juist daarom geen plaats te nemen op de lijst van GroenLinks als lijstduwer. Dat u nu besloten heeft dat mijn oud collega Dhr. Fritzsche hiervan wel wordt vrijgesteld noem ik daarmee bij voorbaat al het valselijk beïnvloeden van de verkiezingen in Den Helder. U heeft met deze ruggengraatloze beslissing met elke stem die Dhr Fritzsche ontvangt namelijk een rechtsongelijkheid gecreëerd die invloed heeft op de verkiezingsuitslag in Den Helder”, aldus Boskeljon.

“Ik kan en wil hier dan ook geen deel meer van uitmaken, zolang u de eerder gestelde regelen niet gestand doet. De juridische aanvechtbaarheid van de verkiezingen is nu immers bij voorbaat al erg kwetsbaar geworden en ook ik beraad me inmiddels op mogelijke stappen. U ontvangt echter evengoed een factuur van mij vanwege het volgen van een verplichte toets voor voorzitter stembureau alsmede het vrij nemen van de verkiezingsdag. Ik vind het onvoorstelbaar triest dat zoiets simpels door inconsequent bestuurlijk handelen zo enorm uit de hand kan lopen in mijn stad.”

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

5 reacties

 1. Een burgemeester die een besluit neemt vooruit lopend op een ( overigens zieke ) regeling. Dit heet machts misbruik. Burgemeesters die dit doen moeten verwijderd worden. Zij ondermijnen de rechts zekerheid.

 2. De Boer, iemand die mensen uitsluit, deze discriminerende vent hoort zeker geen burgemeester te zijn, ik hoop dat alle leden hetzelfde doen als Boskeljon en per direct opzeggen, laat die de Boer maar lekker zelf tellen

 3. Ook ik heb me vroegtijdig aangemeld om zitting te nemen op het stembureau. Daarbij heb ik aangegeven dat ik op de kieslijst van GroenLinks sta en werd daarop, net als Uwe Smit, geweigerd.
  Ik vind het prima als op wetgeving vooruit wordt gelopen. Daar dienen dan wel voor alle partijen dezelfde regels voor in acht te worden genomen. Bernard Fritsche stelt dat zijn integriteit in twijfel wordt getrokken door hem te weigeren als stembureaulid. Dat geldt dan voor alle mensen die zich voor een dergelijke functie hebben aangemeld die, op wat voor manier dan ook, politiek actief zijn.
  Het siert de burgemeester niet dat hij oud-wethouder Fritsche hier een voorkeurspositie toebedeeld. Dat is niet goed voor de democratie, het vertrouwen in de politiek (dat toch al zo hoog is hier in Den Helder) en het vertrouwen in hem als ‘burgervader’.

  1. het is sowieso niet goed dat deze nep burgervader mensen uitsluit…. het is flauwekul dat er gesjoemeld zou worden, hoe wil je dat in hemels naam doen, nee die de Boer is zelf totaal onbetrouwbaar want het gezegde gaat zoals de waard is vertrouwd hij zijn gasten, ik zeg weg met die de Boer en wel meteen

  2. Beste Tessa ik zou de inkomsten hiervan afstaan aan onze partij. Ik benieuwd wat de burgemeester doet. Ik zou worden teruggebeld over mijn ingediende klacht is niet gebeurd.

Back to top button
%d bloggers liken dit: