Den HelderPolitiek

Behoorlijk Bestuur wil ‘Paddestoel’ behouden voor Den Helder

Adverentie

Den Helder – De ‘Paddestoel’, het vroegere restaurant in het voormalig pand van V&D in de Beatrixstraat, herkenbaar voor elke Nieuwedieper en zo beeldbepalend in het stadscentrum van Den Helder. Behoorlijk Bestuur heeft schriftelijke vragen ingediend bij B&W over een mogelijke sloop van de Paddestoel na diverse berichten over renovatie van het oude V&D gebouw en het toekennen van een sloopvergunning voor de ronde aanbouw.

Behoorlijk Bestuur, bij monde van fractievoorzitter Sylvia Hamerslag, somt moeiteloos de nodige redenen op om nog eens na te denken of het pand echt onder de sloophamer moet. Het oude V&D-restaurant zou een culturele bijdrage hebben geleverd aan Den Helder en is voor jaren (en nog steeds) beeldbepalend in het straatbeeld van het centrum. Bovendien zou De Paddenstoel een bijzondere architecturale waarde hebben.

Volgens de fractie leven onder de Helderse samenleving meerdere meningen. “Daarom is het een gemiste kans om geen gehoor te geven aan kreten uit de samenleving om het pand te herplaatsen, te behouden dan wel te laten staan”, aldus Sylvia Hamerslag, die wel aangeeft dat de Paddestoel in de stedebouwkundige ontwikkeling van de Beatrixstraat niet geschikt is. “Het pand komt waarschijnlijk beter tot zijn recht in een vrij uitzicht situatie. Maar het behouden of verplaatsen van de Paddestoel kan een bijdrage zijn aan Citymarketing en een gevoel geven van eerbiedigheid aan culturele waardes.”

Burgerpanel voor ideeën inwoners
Met het stellen van schriftelijke vragen aan B&W over de Paddestoel hoopt Behoorlijk Bestuur een antwoord te krijgen op de vraag of de gemeente in gesprek wil gaan met Woningstichting Den Helder. Het gesprek dient te gaan over de mogelijkheden om het pand te behouden op de huidige locatie dan wel over de vraag of het pand elders in de stad herplaatst kan worden. Ook zou uitgezocht dienen te worden in hoeverre de gemeente Den Helder Woningstichting hierin kan ondersteunen.

Daarnaast is het zaak om helder te krijgen welk budget nodig is om de Paddestoel te demonteren en te transporteren, al dan niet met financiële hulp van landelijke en gemeentelijke subsidies. Bij een positief advies dient hiervoor financiële ruimte te worden gezocht in de begroting van 2021. Tot slot zou gekeken kunnen worden naar het starten van een burgerpanel waarin burgers ideeën kunnen aandragen en welke locatie voldoende draagvlak heeft voor (her)plaatsing van de Paddestoel, waarbij Behoorlijk Bestuur de huidige locatie op voorhand ook niet wil uitsluiten.

Het voorstel van Behoorlijk Bestuur is om tijdens het herinrichten van de Beatrixstraat de Paddestoel tijdelijk op te slaan (bijvoorbeeld in het gemeentedepot) en om tijdens de behandeling van de kadernota met een voorstel te komen. De fractie heeft B&W verzocht om de door haar ingediende schriftelijke vragen binnen zeven dagen te beantwoorden.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button