Hollands KroonPolitiek

‘Inwoners niet ontmoedigen om woonruimte aan Oekraïense vluchtelingen te bieden’ (Update)

Hollands Kroon – Peter Fekkes van het platform Shelter4Ukraine roept burgemeester Rian van Dam op om de gemeentelijke website over Oekraïne aan te passen. Op de website staat dat er inmiddels voldoende opvang locaties zijn gevonden en dat inwoners en ondernemers geen contact meer met de gemeente hoeven te zoeken als zij hun woning of pand beschikbaar willen stellen. Fekkes verwacht dat er nog zeker 300 extra vluchtelingen naar Hollands Kroon zullen komen.

Momenteel verblijven er zo’n 170 vluchtelingen in Hollands Kroon en dat is meer dan de taakstelling die de gemeente vanuit Het Rijk heeft gekregen. Aan die verplichting voldoet Hollands Kroon dus. Daarom is het voor nu niet meer nodig om extra opvanglocaties te vinden. Op de website van de gemeente staat daarom het volgende: “We hebben op dit moment voldoende opvangplekken en rond de 170 gevluchte mensen opgevangen. Hiermee voldoen we aan de uitvraag voor opvang, die door de overheid is gedaan. We zijn daarom niet meer op zoek naar nieuwe opvangplekken.” De meeste Oekraïners verblijven bij agrariërs, op grootschalige locaties.

Nog veel meer vluchtelingen
Met dit standpunt van de gemeente is Peter Fekkes het niet eens. Hij richtte toen de oorlog uitbrak de website Shelter4Ukraine op, waar vluchtelingen en mensen die een verblijfplaats aanbieden elkaar kunnen vinden. Zelf vangt hij vijf gezinnen op. Door zijn inzet komt hij veel in aanraking met internationale organisaties en de vluchtelingen zelf. Volgens Fekkes is de instroom nog lang niet klaar: “Ik zie dagelijks de updates voorbij komen van de evacuatie-treinen in Oekraïne. Ik zie ook de duizenden vluchtelingen die voorsorteren op een vlucht naar Nederland. Inmiddels zijn 4,2 miljoen Oekraïners het land ontvlucht en dat aantal blijft groeien. Niemand weet natuurlijk waar dit eindigt, hoe het verder gaat en hoelang dit allemaal gaat duren, maar het lijkt realistisch om te verwachten dat we met zeker 6 miljoen vluchtelingen te maken krijgen”, aldus Fekkes.

Het is daarom onverstandig om nu al te stoppen met het organiseren van opvang vindt hij: “Het kan ook niet zo zijn dat burgers nu ontmoedigd worden om ruimte aan te bieden en dat over 2weken jij bijzondere bevoegdheden in moet zetten om mensen te dwingen.” Dat de verwachtingen moeten worden bijgesteld bleek al eerder. Toen net was gebleken dat er vluchtelingen deze kant op zouden komen gaf de burgemeester aan uit te gaan van ongeveer 60 tot 100 vluchtelingen. In de meest recente berichtgeving aan de gemeenteraad liet het college weten locaties voor de langere termijn nog steeds te inventariseren.

Begrip voor positie gemeente
Burgemeester Rian van Dam reageert op de oproep van Fekkes door allereerst haar lof uit te spreken voor zijn inzet voor de vluchtelingen. Zij vraagt tevens om begrip voor de positie van de gemeente: “Als regio Noord-Holland Noord zijn we de eerste die aan de opdracht van het Rijk voldoet om 2000 vluchtelingen op te vangen. Inmiddels vangen we er al meer op. Daar ben ik trots op. Het is nu van belang dat de andere regio’s dit ook doen. Dat is niet omdat wij niet meer mensen willen opvangen, maar juist om ervoor te zorgen dat de druk op de sociale voorzieningen in Nederland evenredig worden verdeeld”, aldus Van Dam.

Volgens de burgemeester kan Hollands Kroon niet zomaar iedereen toelaten. Bij het goed regelen van opvang komt namelijk veel extra werk kijken. Een plek voor opvang is maar het begin: Daarna volgen allerlei andere processen en werkzaamheden zoals registratie, zorg, onderwijs, werk en leefgeld. Daarnaast is particuliere opvang heel mooi, maar tegelijkertijd ook een zorg voor de gemeente. “Wij vragen ons terdege af of deze particulieren altijd voldoende beseffen voor welke uitdagingen zij staan. Inmiddels is er al sprake van zogenaamde ‘spijtgastgezinnen’. Dat betekent dat er vluchtelingen op straat gezet worden, en de gemeente verantwoordelijk is om hen elders op te vangen.”

Burgemeester Rian van Dam zegt wel toe dat de tekst op de website aangepast zal worden: “Door jouw mail besef ik mij dat dit ook op een andere manier gelezen kan worden en dat dit meer uitleg vergt. Ik beloof je dat wij dit aanpassen. Ik ben het met je eens dat deze opvang een verantwoordelijkheid is waar wij gezamenlijk onze schouders onder moeten zetten. Ieder met z’n eigen rol en met begrip voor elkaars positie.” Er volgt binnenkort een persoonlijk gesprek tussen de heer Fekkes en de burgemeester.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos is werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. E-mail: stijn@regionoordkop.nl

Wellicht ook interessant

Back to top button