Kop van Noord-HollandPolitiek

Noordkop heeft genoeg bedrijventerreinen, maar niet altijd op de goede plek

Kop van Noord-Holland – In de Noordkop zijn er voldoende locaties voor bedrijven om zich te vestigen: Er is meer aanbod dan vraag naar werklocaties. Toch blijkt in de praktijk dat het aanbod kwalitatief niet altijd aansluit op de vraag en dat er delen van de regio zijn waar onvoldoende ruimte is.

Met het Convenant Werklocaties Kop van Noord-Holland maken de gemeenten Texel, Den Helder, Schagen en Hollands Kroon regionale afspraken over verschillende thema’s over het vestigingsklimaat voor bedrijven in de regio. Het doel: Bedrijven behouden en versterken. “Regionale afspraken dragen bij aan een economisch vitale Kop van Noord-Holland met de daarbij passende hoeveelheid kwalitatieve bedrijventerreinen”, zo laat het college van de gemeente Den Helder weten aan de raad.

De afspraken zijn ook nodig om te voldoen aan de voorwaarden voor ruimtelijke plannen zoals gesteld door de provincie. De laatste inventarisatie door de provincie, daterende uit begin 2021, laat zien dat er in de Noordkop als geheel voldoende aanbod aan werklocaties is. De Kop van Noord-Holland is een veelzijdige economische regio met voor een klein deel grootschalige bedrijvigheid, maar voornamelijk werklocaties die kleinere bedrijven huisvesten. Het gaat vooral om agribusiness, maritieme bedrijvigheid en de energiesector. Deze kernsectoren moeten terugkomen in de gezamenlijke propositie.

Lokale vraag
Het feit dat er voldoende aanbod aan ruimte is om deze sectoren te huisvesten zegt echter ook dat er mogelijk leegstaande bedrijventerreinen zijn. De samenwerkende gemeenten willen daarom inzetten in het in balans brengen van vraag en aanbod. Enerzijds over de hele regio: Er moet meer vraag komen. Anderzijds blijkt ook dat er delen van de regio zijn waar men om ruimte verlegen zit. Bedrijven die willen uitbreiden willen dat meestal naast het eigen bedrijf doen of dichtbij, dat kan niet altijd. Maatwerk blijft hierbij belangrijk.

In de propositie is ook ruimte voor verschillen tussen gemeenten: Op Texel wil de gemeente vooral bedrijven die al op het eiland gevestigd zijn ruimte bieden. Hollands Kroon heeft ruimte voor grootschalige nieuwkomers. In Schagen is vanuit het lokale bedrijfsleven veel behoefte aan uitbreiding. Den Helder wil ruimte kunnen bieden aan bedrijven uit de maritieme sector. Daarnaast moet er over de hele breedte geïnvesteerd worden in de bestaande bedrijventerreinen.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos is werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. E-mail: stijn@regionoordkop.nl

Wellicht ook interessant

Back to top button