Hollands KroonPolitiek

Openbaar giftenregister raadsleden niet bijgehouden en geschrapt

Advertentie:

Hollands Kroon – De gemeenteraad van Hollands Kroon beslist op 20 april over een nieuwe gedragscode voor raadsleden en fractieondersteuners. Daarin staat onder andere hoe politieke ambtsdragers (de schijn van) belangenverstrengeling kunnen voorkomen. Ook is er aandacht voor de manier waarop wordt omgegaan met giften en geschenken. In de huidige gedragscode, daterende uit 2018, staat nog dat de gemeente een register bijhoudt van alle geschenken aan raadsleden met een waarde van meer dan €50,-. In het nieuwe stuk staat dat niet meer, al blijkt nu dat er ook de afgelopen jaren geen registratie is geweest.

Volgens de griffie, die het register zou moeten bijhouden, is er wat betreft het standpunt over giften en geschenken weinig veranderd. Echter, omdat de nieuwe gedragscode beschrijvend is opgesteld, in plaats van als regels zoals het stuk uit 2018, is er geen ruimte voor een formeel register. Over het ontvangen van giften en geschenken staat in de nieuwe verordening dat het tot een waarde van €50,- is toegestaan. Ook de intentie is belangrijk: Een uitnodiging, geschenk of gift wordt geweigerd als het een tegenprestatie is voor een beslissing of kan leiden tot het maken van een beslissing in het voordeel van de gever.

In de oude verordening, die nu nog geldt, staat dat de griffier een register aanlegt van alle geschenken met een geschatte waarde van meer dan €50,-. Raadsleden moeten deze zelf melden en het register zou online inzichtelijk moeten zijn. Giften van boven de €50,- moeten geretourneerd worden aan de schenker. Ook wanneer een raadslid een gift ontvangt op zijn of haar thuisadres moet deze worden teruggestuurd. Geld mag nooit worden aangenomen, onafhankelijk van het bedrag.

Niet bijgehouden
Als dat niet mogelijk blijkt komen ze in eigendom van de gemeente. In het register moet worden aangegeven welke bestemming de gemeente hieraan heeft gegeven. In de praktijk is niks geregistreerd. De personele bezetting, die de laatste jaren soms problematisch was, heeft daarbij een rol hebben gespeeld. Dat laat de griffie weten. Tegelijkertijd zijn er in de afgelopen jaren ook geen meldingen gedaan door raadsleden. Ondanks dat het geschenkenregister nu ook officieel wordt geschrapt blijven de regels van kracht. Wanneer in de toekomst zulke giften in eigendom van de gemeente komen worden deze geschonken aan een goed doel, aldus de griffie.

Momenteel gelden er voor lokale partijen weinig regels over donaties en giften. Wel wordt er landelijk gewerkt aan een wet die maakt dat ook gemeentefracties hun giften van meer dan €50,- zelf moeten registeren en openbaar maken.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos was in het verleden werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. In 2023 maakte hij de overstap naar Binnenlands Bestuur. Tegenwoordig is hij op vrijwillige basis een van de presentatoren van De Week op Zaterdag, op de radiozender van Regio Noordkop.

Wellicht ook interessant

Back to top button