Den HelderPolitiek

Ook belangenvereniging Julianadorp dient zienswijze in tegen stadhuis

Adverentie

Den Helder – De belangenvereniging van Julianadorp (BVJ) heeft bij het college B&W een zienswijze ingediend waarin bezwaar wordt gemaakt tegen de komst van het stadhuis naar Willemsoord. Eerder gaf de vereniging aan dat zij bang zijn dat het voor de bewoners van Julianadorp straks lastig wordt om het gemeentehuis te bereiken. Het college B&W heeft toegezegd dat er een gemeentelijk loket komt waar de inwoners terecht kunnen voor zaken als paspoorten, verhuismeldingen etc.

Toch blijft de BVJ er bij dat een stadhuis op Willemsoord onwenselijk is en hekelt daarbij vooral de totstandkoming van het plan. De vereniging vraagt zich hardop af wat het nut is van het verzamelen van zienswijzen, aangezien alle beslissingen reeds gemaakt lijken te zijn. Hierbij doelt de vereniging op een uitspraak van Harmen Krul van het CDA, waarin hij aangaf dat de keuze voor een stadhuis op Willemsoord is gemaakt toen de raad instemde met het bestemmingsplan.

De BVJ begrijpt niet waarom er bij dit omstreden onderwerp geen referendum kon worden gehouden: “Uit de vele reacties ook binnen de BVJ blijkt telkens weer dat de bevolking twijfels heeft bij of tegenstander is van vestiging van het gemeentehuis op Willemsoord.” Dit geeft volgens hen blijk van onvoldoende burgerparticipatie. Ook zou de gemeente niet in staat zijn om de aanvraag voor de omgevingsvergunning vanuit Zeestad objectief te beoordelen.

Bij de aanvraag van een omgevingsvergunning toetst de gemeente of de bouw van het object binnen het bestaande bestemmingsplan past. Omdat het in dit geval om een monument gaat is het ook een vereiste dat de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) akkoord gaat met de omgevingsvergunning. Zij hebben een positief advies afgegeven. Ook onafhankelijk adviesbureau MOOI Noord-Holland stelt voor akkoord te gaan met de aanvraag.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos is werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. E-mail: stijn@regionoordkop.nl

Wellicht ook interessant

Back to top button