Noord-Holland

Dijkgraaf zoekt waterschapsbestuurders

Noord-Holland – Het lijkt nog ver weg, maar op 15 maart 2023 gaat Nederland weer stemmen voor de waterschapsverkiezingen. Een ieder kan zich vanaf nu kandidaat stellen voor deze verkiezingen en zo actief bijdragen aan veilig, schoon en voldoende water, nu én in de toekomst. Om duidelijk te maken wat een waterschapsbestuurder doet, organiseert het Hoogheemraadschap een aantal informatieavonden. Zo kan iedereen ontdekken wat het inhoudt en welke mogelijkheden er zijn een belangrijke bijdrage te leveren als bestuurder in de keuzes die gemaakt moeten worden.

Het hoogheemraadschap maakt veilig wonen, werken en recreëren onder zeeniveau mogelijk in dienst van de samenleving, maar het klimaat verandert, de zeespiegel stijgt en de bodem daalt. Voor Hollands Noorderkwartier kan dit grote gevolgen hebben. Hoe gaan we in de toekomst om met het waterbeheer in ons gebied? En hoe nemen we daarin zaken als duurzaamheid, energie en onze omgeving in mee?

Dijkgraaf Luc Kohsiek: “In de afgelopen vier jaar zagen we droge zomers met weinig neerslag. Tegelijk maakten we vorig jaar juni nog mee dat er meer dan 100 mm neerslag viel in korte tijd met wateroverlast tot gevolg. Beide fenomenen zullen vaker voorkomen in de toekomst. Willen we het hier leefbaar houden, dan moeten we voor de volgende generatie maatregelen nemen en dat vraagt ook wat van alle inwoners, bedrijven en overheden. Als bestuurder beslist u mee over het strategische beleid en de financiële kaders voor deze vraagstukken. Een verantwoordelijke en uitdagende taak.”

Actief worden als bestuurder en/of een beeld krijgen van wat dat inhoudt? Meldt u dan aan voor een informatieavond voor nieuwe bestuurders. Op 7 juni in Zaandam, 20 juni digitaal en 21 juni in Hoorn. Aanmelden kan via www.hhnk.nl/verkiezingen. Daar is ook meer informatie te vinden.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button