Den HelderPolitiek

Burgemeester Nobel over racisme: met elkaar het gesprek blijven voeren

Adverentie

Den Helder – “We kunnen racisme blijven ontkennen, maar we moeten hard werken aan het tegengaan van racisme en discriminatie. Volgens mij moeten wij met elkaar het gesprek goed gaan voeren. Verstandig, verantwoordelijk en op een nette wijze”, aldus burgemeester Jeroen Nobel, die zelf niet met racisme te maken heeft gehad, maar zich wel oprecht zorgen maakt over de verwijdering van elkaar en aangeeft treurig te worden van de manier van omgang met elkaar.

Nobel toont zich bezorgd over de wijze van omgang met elkaar. “Als ik zie hoe mensen losgaan op de social media en een wig drijven tussen groepen uit de bevolking. Ik word daar niet vrolijk van. Ik vraag me af of mensen beseffen wat zij via de moderne media eruit gooien en wat dat voor andere mensen kan betekenen. Het is allemaal heel dubbel. Aan de ene kant hebben we veel voor elkaar over en houden we bewust afstand, maar aan de andere kant is er de kwestie op de Dam en wordt voorbij gegaan aan waarom deze mensen bij elkaar zijn. Ook daar komen emoties bij los en roepen mensen weer dingen waarvan ik denk ‘gebruik je verstand’. Het maakt mij treurig. Het gebeurt door mensen van verschillende achtergronden die niet meer vanuit verstand dingen roepen, maar vanuit boosheid en teleurstelling.”

Geen holle woorden
Vrij recent heeft de burgemeester nog een rapportage onder ogen gehad over discriminatie binnen de gemeentegrenzen. “Het valt gelukkig mee, maar niet alles is zichtbaar”, zo plaatst de burgemeester direct een kanttekening bij de uitkomsten. “Het zegt niets over wat op de achtergrond afspeelt. Het praten over discriminatie op basis van geloof, kleur en ras zit veel dieper.¬†Daar moeten we niet voor wegkijken.”

De burgemeester refereert naar een zinsnede uit zijn toespraak tijdens Dodenherdenking, begin mei 2020. “We kunnen woorden verzinnen hoe we met elkaar moeten omgaan, zoals de inclusieve maatschappij, maar doe het dan ook. Geef het de kans.” De Helderse politiek zegt inclusief te willen zijn, mensen te willen opvangen, ook mensen zonder status. “Het college heeft laatst nog gezegd om kinderen in Griekse vluchtelingenkampen op te willen vangen (en heeft dit via een brief kenbaar gemaakt aan het kabinet, red.) maar het is teruggekomen met de reactie dat het kabinet het niet wil.”

Jeroen Nobel spreekt de hoop uit om goede gesprekken met elkaar te voeren. “Het is niet zo dat wat ooit was, altijd behouden moet blijven. Geschiedenis kunnen we niet herschrijven, maar we kunnen daar wel de goede lessen uit trekken.”

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button