Den HelderPolitiek

Gemeente trekt zich terug uit Milieupark Oost

Adverentie

Den Helder – De gemeente Den Helder stapt na 27 jaar uit Milieupark Oost dat zij gedurende die periode samen met De Vries & Van de Wiel heeft beheerd. Vanwege een verminderd aanbod van grondstoffen en strengere wetgeving is deelname verliesgevend geworden. Met De Vries & Van der Wiel is een afkoopsom van € 4,3 miljoen overeengekomen om het terrein uiteindelijk schoon op te leveren. Het bedrijf zet de werkzaamheden voorlopig zelfstandig voort en zal op termijn de locaties van Milieupark Oost op haar kosten ontmantelen.

Via Baggerbeheer Den Helder BV participeerde de gemeente Den Helder binnen Milieupark Oost, waar de bewerking en verwerking van baggerspecie, (verontreinigde) grond, veegvuil en groenafval plaatsvindt. Het Milieupark Oost bestaat uit drie depots: de voormalige insteekhaven, locatie Oost 1 en locatie Oost 2 en zijn allen gelegen aan de Oostoeverweg in Den Helder.

Offshore
Voor een verlaging van de kosten van Milieupark Oost zijn in een eerder stadium diverse maatregelen genomen. Zo vond een reductie plaats van de oppervlakte van depot locatie Oost 2 door het afstoten van 6 ha waar vervolgens een vogeleiland is gerealiseerd. Ook werd besloten depot locatie Oost 1 te ontmantelen en af te stoten en volgde een onderzoek naar de ontmanteling van depot Oost 2 waarbij gekeken is naar onder andere de kosten, veranderende wetgeving en risico’s. Het college van B&W heeft vervolgens aangegeven dat Baggerbeheer zich wenst terug te trekken uit Milieupark Oost omdat het belang van Den Helder is weggevallen.

De Vries & Van der Wiel gaf aan haar bedrijfsvoering op het depot locatie Oost 2 nog minimaal tien jaar te willen voortzetten. De activiteiten van De Vries & Van der Wiel gaan zich, binnen de vergunning, meer richten op de offshore. Baggerbeheer Den Helder B.V. zal opgeheven worden.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button