Cultuur/NatuurTexel

Werken aan verduurzaming in een veranderend klimaat

Advertentie:

Texel – Het klimaat verandert: na een van de droogste jaren ooit, trakteerde 2019 ons op een nat najaar. De gemalen en rioolwaterzuiveringsinstallaties verwerkten beduidend meer regenwater, zo meldt Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. In oktober dreigde de Westerdijk af te schuiven als gevolg van verzadiging door een scheur in het wegdek. De crisisbeheersingsorganisatie kwam acuut in actie om de dijk te stabiliseren. Klimaatverandering dringt door in de dagelijkse praktijk van het hoogheemraadschap dat daarom een ambitieus klimaat- en energieprogramma onder handen heeft.

In 2019 werd ook een nieuw bestuur gekozen; de verkiezingsopkomst was hoger dan ooit. Het jaar werd afgesloten met een sluitend resultaat, waarbij we verschuivingen zien tussen kosten en opbrengsten ten opzichte van de herziene begroting. De meeste geplande investeringswerken zijn uitgevoerd en de bouw van gemaal De Poel en gemaal Monnickendam zijn aanbesteed.

In het najaar werd Texel veilig verklaard. Dit was na de afronding van de drie grote projecten binnen het Hoogwaterbeschermingsprogramma: Prins Hendrik Zanddijk, Waddenzeedijk Texel en Zeedijk ’t Horntje. Ook Hoogwaterkering Den Oever werd feestelijk in gebruik genomen met de inwoners. Daarnaast is binnen het programma Verbetering Boezemkade 26 kilometer kade verbeterd.

Het hoogheemraadschap streeft naar minder energiegebruik en meer eigen duurzame opwekking. Om het energieverbruik van polder- en boezemgemalen te beperken is bijvoorbeeld de pilot Slim Malen uitgevoerd; de resultaten worden in de praktijk getest bij Gemaal Leemans.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button