ColumnHollands KroonPolitiek

Column: Klimaatadaptatie in je snippergroen

Advertentie:

Snippergroen, u weet wel, een klein strookje bosschage of gras achter de tuin of naast het huis, in eigendom van de gemeente. Soms willen mensen dat stukje groen kopen, omdat de gemeente er niks mee doet en omdat het net een leuke toevoeging kan zijn aan hun erf. Misschien leest u dit en heeft u wel zo’n stukje groen aan uw huis. Misschien denkt u nu wel: Laat ik eens kijken of ik dat kan kopen. Woont u toevallig in Hollands Kroon? Droom dan maar lekker verder, het mag niet meer.

Nee, want in één van de grootste en groenste gemeenten van Nederland is onbebouwde grond blijkbaar zo schaars dat deze vorm van particuliere overname desastreuze gevolgen heeft voor mens en dier. Verstening, dat is de grote boosdoener. Volgens het college wordt het aangekochte snippergroen namelijk in 90 procent van de gevallen omgetoverd tot kale stenen vlakte. Dat zorgt voor opwarming en maakt dat het regenwater niet meer goed kan wegstromen.

Selectief
Ik heb zelf ook iets tegen mensen die hun hele tuin asfalteren of vol leggen met bakstenen. Kansloos vind ik dat, ga dan in een appartement wonen. De milieueffecten van verstening en ontbossing zijn ook bewezen en valide. Vanwaar dan deze kritische column over het besluit van de gemeente Hollands Kroon? Het is selectief, ondoordacht, onaangekondigd en het zal amper iets opleveren.

Want, hoewel er niks mis is met het willen borgen van een groene gemeente, wordt dit met deze beleidskeuze helemaal niet gedaan. Terwijl de gemeente aan de ene kant inwoners nu verbiedt om snippergroen te kopen, worden aan de andere kant hectares grond gebruikt voor woningbouw en nieuwe bedrijventerreinen. Miljoenen vierkante meters grond worden zonder ook maar één woord te spreken over klimaatadaptatie en verstening verkocht aan ontwikkelaars en bedrijven, maar die paar vierkante meters voor de inwoners; daar trekken we de grens.

Geen beleid
Eens kijken naar het beleid: In de recent aangenomen ‘Strategie Klimaatadaptatie Noordkop’ staat helemaal niks over snippergroen. Ook staat er niks over het beperken van grondverkoop aan bedrijven. In het Groenstructuurplan 2021-2023 ook niet. Misschien nog opvallender: In het regionaal convenant ‘Werklocaties Kop van Noord-Holland’ komt het woord ‘klimaatadaptatie’ geen één keer voor. Het woord ‘klimaat’ één keer in de toelichting, maar daar heeft het betrekking op het vestigingsklimaat voor ondernemers. Waar is de aandacht voor verstening gebleven wanneer economische belangen meespelen?

Wat ook ontbreekt is beleid over het snippergroen zelf. Want, dat het nu niet meer aan inwoners verkocht wordt betekent natuurlijk helemaal niet dat het groene karakter daarmee is geborgd. Het college heeft enkel bepaald dat inwoners het niet meer mogen opkopen maar er is geen beleid dat zegt dat zij er zelf niet mee aan de haal mogen. Dat gaan ze doen ook: De wethouder liet in zijn toelichting al weten dat er meer ruimte nodig is voor de laadpalen van elektrische auto’s. Zouden ze bij het plaatsen daarvan straks rekening houden met de verstening? Ik denk het niet.

Een college dat werkelijk geeft om het terugdringen van verstening stelt grenzen vast in het beleid, ook voor het bedrijfsleven. Dit soort selectieve nietszeggende maatregelen helpen niet. Weet u hoeveel tegels er gewipt moeten worden om één datacenter aan onbebouwde grond terug te krijgen? Ik wel: Achthonderdduizend.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos is werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. E-mail: stijn@regionoordkop.nl

1 reactie

  1. Ben dan wel benieuwd of de Hollands Kroon die snippergroen gebieden gaat bij houden. Nu gebeurd het niet en houden de bewoners het zelf bij in de hoop dat zij dat stukje er bij kunnen nemen/huren of kopen. Als dit niet meer een optie ben ik benieuwd hoe al dit snipper groen er binnen nu en een jaar uitziet.

Wellicht ook interessant

Back to top button