Den HelderPolitiek

Behoorlijk Bestuur vraagt naar ventilatiesystemen in scholen

Den Helder – Fractievoorzitter Sylvia Hamerslag van Behoorlijk Bestuur is benieuwd of de gemeente een inventarisatie heeft gemaakt van de adequate werking van ventilatiesystemen in scholen en gebouwen in het bezit van, dan wel in gebruik door de gemeente. Tevens wil de fractievoorzitter weten waar de komende raadsvergaderingen plaatsvinden. Dit beide uit het oogpunt van extra kosten door voorzorgsmaatregelen vanwege corona voor de gemeente.

Zowel de werking van de ventilatiesystemen in gemeentelijke gebouwen alsook mogelijke extra kosten aan de systemen heeft de aandacht van de partij. “Wij zouden graag een gespecificeerd overzicht krijgen van de verwachte extra kosten die als gevolg van Covid19 op het bordje van de gemeente komen en de financiële dekking hiervan”, zo geeft Hamerslag aan.

Vergaderingen Kerkgracht?
Daarnaast vraagt Hamerslag zich af of recente inzichten met betrekking tot de verspreiding van Covid19 binnenshuis gevolgen hebben voor toekomstige gemeenteraadsvergaderingen in het gemeentehuis aan de Kerkgracht. “Ik ben van mening dat we best in de raadszaal aan de Kerkgracht kunnen vergaderen. Bijvoorbeeld de fractievoorzitters in de middelste zaal en de overige raads- en fractieleden in de twee zijzalen”, aldus Hamerslag, die na de digitale raadsvergaderingen voor het zomerreces hoopt op fysieke vergaderingen in het gemeentehuis aan de Kerkgracht.

“Covid19 is voorlopig nog niet weg. Anders zou het inhouden dat we een raadszaal hebben die niet gebruikt gaat worden. Buiten de anderhalve meter regel bestaan ook nog andere middelen om coronaproof bij elkaar te komen”, zo besluit Hamerslag, die de kosten van de bijeenkomsten in de Stadshal van schouwburg De Kampanje te hoog vindt om hier met regelmaat gebruik van te maken.

Toon meer

Redactie Regio Noordkop

Onder 'Redactie Regio Noordkop' staan door de redactie zelf geschreven berichten, maar ook artikelen die ons door derden zijn aangeleverd, zoals (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke. Ook iets melden? Stuur een bericht aan nieuws@regionoordkop.nl. De redactie is telefonisch te bereiken via 0223-684609. Het bezoekadres is Torplaan 4, 1785BA Den Helder. Loop gerust binnen, de koffie staat klaar!

Wellicht ook interessant

Back to top button