Den HelderPolitiek

Ambtenaar minstens een half jaar fulltime bezig met Wob-verzoeken Rob Scholte museum

Adverentie

Den Helder – De gemeente is nog wel even bezig met de Wob-verzoeken door Stichting Adviesman en de Helderse Courant over de situatie rondom het Rob Scholte museum. De verzoeken hebben volgens de gemeente een enorme omvang, naar schatting maarliefst 30.000 pagina’s. Zoveel, dat het gemeentebestuur extra personele inzet moet inhuren: Minstens één fulltime medewerker voor maar liefst een half jaar.

Het is namelijk niet zo dat de gemeente zomaar even een mapje documenten kan opsturen, er komt wel meer bij kijken: “De Wob schrijft voor dat elke passage/alinea van elk document vooraf aan de Wob moet worden getoetst alvorens tot openbaarmaking mag worden overgegaan. Dit vergt veel handwerk”, aldus het college B&W. Die capaciteit was er niet binnen het huidige personeelsbestand, dus heeft de gemeente inmiddels extra personeel ingehuurd. De twee Wob-verzoeken maken dat de gemeente nu alle stukken over de periode van 1 januari 2008 tot en met 18 april 2021 openbaar moet maken.

Onder deze stukken vallen ook de gemaakte advocaatkosten als gevolg van de juridische procedures. Al eerder werd bekend dat de kosten tot en met februari 2019 zo’n €315.000,- bedroegen. Nu maakt de gemeente verder bekend dat er van maart 2019 tot en met 18 april 2021 nog eens 52 facturen en bijna twee ton aan advocaten is betaald. In totaal dus al ruim een half miljoen. In deze laatste periode waren dit voornamelijk verweerkosten die de gemeente moest maken omdat Scholte hen juridische procedures aanhangig maakte.

Toon meer

Stijn Vos

Stijn Vos is werkzaam als politiek verslaggever bij Regio Noordkop. E-mail: stijn@regionoordkop.nl

3 reacties

  1. ongelooflijk, het overgrote deel van de ambtenaren flikkert zowat in slaap van de verveling gaan ze nog inhuren om wat papieren te lakken…..

  2. Het interessante is dat deze ambtenaar de informatie WOB Bestendig moet maken. Ofwel zodanig presenteren dat het incompetente college niet in problemen geraakt.

Wellicht ook interessant

Back to top button
%d bloggers liken dit: